Ogłoszenia w Portalu – Regulamin

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Portalu usług na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Portalu.
 2. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie go i w pełni akceptuje

§ 2
Definicje

 1. Portal – „Portal internetowy www.ool24.pl” – internetowy serwis informacyjny pod adresem www.ool24.pl.
 2. Użytkownik – osoba, która przegląda Portal i/lub zamieszcza komentarze bez rejestracji w Portalu.
 3. Administrator – właściciel i wydawca Portalu – Damian Pietruska NIP: PL 5761563239 – e-mail: redakcja@ool24.pl
 4. Ogłoszenie – zamieszczone przez Użytkownika bezpłatne ogłoszenie składające się z tekstu, danych kontaktowych oraz zdjęć obrazujących przedmiot ogłoszenia.

§ 3
Administrator

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego braku dostępu do Portalu w wyniku przeprowadzania prac konserwatorskich. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępu do Portalu z przyczyn od niego nie zależnych np. awaria serwera.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania kont Użytkowników lub ich ogłoszeń co do których istnieje podejrzenie o złamaniu regulaminu Portalu oraz Użytkowników utrudniających poprawne działanie Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach Portalu, biorąc treść za kryterium przyporządkowania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji tytułów ogłoszeń, biorąc treść za kryterium właściwej budowy tytułu.
 5. Administrator nie odpowiada za ewentualne problemy z dostarczeniem wiadomości e-mail z formularza pod ogłoszeniem do Użytkownika. Problem może pojawić się w przypadku niewłaściwej konfiguracji ochrony anty-spamowej serwera pocztowego Użytkownika.
 6. Administrator nie odpowiada za ewentualną utratę części lub całości danych dodanych do Portalu oraz związane z tym ewentualne straty Użytkowników.
 7. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne towarów prezentowanych w ogłoszeniach oraz bezpieczeństwo transakcji.
 8. Administrator nie odpowiada względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez osoby trzecie.
 9. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez osoby trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez osoby trzecie pod Użytkowników.
 10. Administrator nie jest autorem ogłoszeń w Portalu.
 11. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, bez uzasadnionej przyczyny, w szczególności jednak, gdy:

– pojawia się kilka Ogłoszeń o tej samej treści, 

– Ogłoszenia są niezgodne z prawem lub z ogólnie przyjętymi zasadami etyki,

– Ogłoszenia, które są reklamą wykonywanych usług lub działalności gospodarczej.

§ 4
Użytkownik

 1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa i zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do publikowanych treści (w tym zdjęć) w Portalu, a także ponosi pełną odpowiedzialność za ich publikację.

§ 5 Ogłoszenia

 1. Ogłoszenia ukazują się na okres co najmniej 30 dni od daty nadania. Po tym terminie ogłoszenia są usuwane.
 2.  Oferty pracy są bezpłatne. Jednakże w treści nie powinna znajdować się nazwa firmy tylko określenie branży na przykład firma transportowa poszukuje kierowcy; poszukiwany sprzedawca w sklepie komputerowym.
 3. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 4. Emisja Ogłoszenia w Portalu rozpoczyna się po akceptacji Administratora.
 5. Ogłoszenia z odnośnikami (linkami) zostaną od razu usunięte.

 § 6
Zmiany regulaminu

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.