Maleje liczba przestępstw na Opolszczyźnie

Maleje liczba przestępstw na Opolszczyźnie

Opolska Policja podsumowała swoją pracę w 2014 roku. Osiągnięte wyniki potwierdzają utrzymującą się od kilku lat jej dobrą kondycję. Ogółem wykrywalność przestępstw wyniosła blisko 70%. Na Opolszczyźnie odnotowano spadek liczby takich przestępstw jak bójki i pobicia, kradzieże i kradzieże z włamaniem.

Ponad 70% mieszkańców województwa uważa opolską Policję za skuteczną. Badania wykazały, że mieszkańcy naszego regionu dobrze oceniają pracę Policji i czują się bezpiecznie.

 W poniedziałek 2 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się narada podsumowująca ubiegły rok. Wziął w niej udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Przybyli też Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Prokurator Okręgowy w Opolu Włodzimierz Ostrowski.

Opolszczyzna nadal jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju. W Komedzie Wojewódzkiej Policji w Opolu przeanalizowano działania policyjne i wyniki za 2014 rok. Do znaczących sukcesów należy zaliczyć dalsze zredukowanie liczby przestępstw ogółem i kryminalnych, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Miniony rok to spadek kradzieży i kradzieży z włamaniem. Odnotowano także mniejszą liczbę takich przestępstw jak bójki, pobicia czy też spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Wykrywalność utrzymano na podobnym jak w roku ubiegłym poziomie 68,8 %.

Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2014 wzrosła o 1,7 % do poziomu 57,3 %. Działania policjantów przyczyniły się do spadku ogólnej liczby przestępstw na terenie naszego województwa. Opolscy funkcjonariusze stwierdzili o 2387 przestępstw mniej niż w roku 2013.

Policjanci z Opolszczyzny aktywnie walczą z przestępczością gospodarczą. W głównej mierze wykrycie tego typu przestępstw to efekt ich pracy. W ubiegłym roku stwierdzili 4178 przestępstw o charakterze gospodarczym (2013 r. – 4675).

Jak wynika z ustaleń policjantów nadal najczęściej kradzionymi samochodami na terenie Opolszczyzny są auta z grupy volkswagen/audi. Notujemy także przypadki kradzieży starych aut różnych marek, które po przestępstwie trafiają do skupu złomu. W 2014 roku na kilkaset tysięcy pojazdów zarejestrowanych na terenie Opolszczyzny w kategorii przestępstw stwierdzonych, policjanci zanotowali 191 przypadków.

Jest to poziom podobny do roku ubiegłego. Wtedy tych przypadków było o 9 mniej. Jednocześnie policjanci zajmujący się zwalczaniem tego typu przestępczości ustalili sprawców ponad 300 kradzieży samochodów, do których doszło nie tylko na terenie Opolszczyzny. Wykrywalność tego typu przestępstw w 2014 roku wyniosła ponad 70 % i jest to najlepszy wynik w kraju.

Jest to między innymi efekt rozbicia jeszcze w latach poprzednich grup przestępczych zajmujących się kradzieżami samochodów. Przypominamy, że w roku 2014 roku policjanci rozbili kolejną zorganizowaną grupę, o czym informowaliśmy w październiku 2014 roku, a to postępowanie jeszcze trwa.

Odnotowaliśmy też spadek ilości przestępstw drogowych – 2378 (2013 r. – 4903), spadek ilości wypadków drogowych – w 2014 roku policjanci pracowali przy 738 zdarzeniach (791 w roku 2013). Było też mniej wypadków ze skutkiem śmiertelnym – 88 w minionym roku (92 w roku 2013). Niestety w roku 2014 zginęło o 6 osób więcej niż w roku wcześniejszym. Spowodowane to było najtragiczniejszym od lat wypadkiem ukraińskiego busa na autostradzie A4. Tylko to jedno zdarzenie pociągnęło za sobą aż 7 ofiar. Mniej niż w poprzedzającym roku osób zostało rannych – 858 w 2014 roku (923 w roku 2013).

W wyniku prowadzonych działań na drogach Opolszczyzny policjanci ruchu drogowego zatrzymali 1970 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości (2013 r. – 1823) i 709 (2013 r. – 569) w stanie po użyciu alkoholu.

Nowością w działaniach policjantów ruchu drogowego na rzecz bezpieczeństwa, było utworzenie specjalnej skrzynki mailowej, na którą mieszkańcy Opolszczyzny i nie tylko mogą przysyłać filmy i zdjęcia obrazujące łamanie przepisów przez innych kierujących na drogach. Tylko przez 9 miesięcy roku 2014, policjanci otrzymali 460 filmów i zdjęć. Funkcjonariusze ustalili ponad połowę sprawców wykroczeń zarejestrowanych przez innych kierowców.

Na Opolszczyźnie został powołany również specjalny Zespół dw. z Agresywnymi Zachowaniami na Drodze. Policjanci ruchu drogowego oraz kryminalni zajmują się ujawnianiem i zwalczaniem najpoważniejszych i najniebezpieczniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego.

Dobre efekty w walce z przestępczością przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Z VII edycji Polskich Badań Przestępczości przeprowadzonych w 2014 r. wynika, że Policja na Opolszczyźnie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym – 70, 7 % respondentów uważa, że opolska Policja jest skuteczna w walce z przestępczością (w kraju – 69,6).

Dobre oceny pracy Policji wystawiło 69, 4 % ankietowanych (w kraju – 72,4). „Poczucie bezpieczeństwa po zmroku w okolicy miejsca zamieszkania” deklaruje 81, 1 % mieszkańców Opolszczyzny (w kraju – 76,9). Wyrażone przez uczestników badania oceny plasowały województwo opolskie w czołówce krajowej i były podobne do wyników badań przeprowadzonych w latach poprzednich. Policja postrzegana jest, jako formacja skuteczna, dobrze realizująca swoje zadania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ściśle lokalnym.

*- Informacja i zdjęcie: KPP Olesno.

Podziel się