Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Administrator szanuje prywatność Użytkowników dlatego zbiera jedynie minimum informacji niezbędnych do wygodnego korzystania z Portalu przez Użytkowników.
  2. Administrator dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych dobrowolnie przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu stosuje m.in. zapis Haseł w bazie w sposób zakodowany (niejawny) bez możliwości ich rozkodowania i odczytu, dostęp do bazy chroniony Hasłem niedostępnym osobom niepowołanym oraz serwery obsługiwane przez firmę gwarantującą najwyższą ochronę danych i jakość świadczonych usług hostingowych.
  3. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administratora o charakterze informacyjnym oraz marketingowym. Przysługuję mu również prawo rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości co jest równoznaczne z usunięcie konta Użytkownika z Portalu.
  4. Administrator zapewnia Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych lub usunięcia.
  5. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą.
  6. Dane Użytkowników (w szczególności adresy IP) mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. Wszelka korespondencja kierowana do Administratora jest archiwizowana i w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy obowiązującego prawa.
  8. Do funkcjonowania Portalu stosowany jest mechanizm „cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje automatycznie na dysku użytkownika, dzięki którym będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. Pliki cookies są wykorzystywane głownie na Forum w celu wygodnego przeglądania treści (odznaczanie tematów przeczytanych) itp. Cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.