ZUS – Ważna informacja dla przedsiębiorców

ZUS – Ważna informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy – pamiętajcie o aktualizacji danych pełnomocników w ZUS.

Przedsiębiorcy zajęci prowadzeniem firmy, do załatwiania spraw w urzędach coraz częściej wyznaczają pełnomocników. Księgową, specjalistę do spraw kadr lub innych pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: dane pełnomocników należy na bieżąco aktualizować. Po co? By informacje o firmie nie znalazły się w niepowołanych rękach. Życie pokazuje, że nie każdy o tym pamięta.

Do załatwiania spraw w ZUS przedsiębiorcy zwykle upoważniają swoich pracowników albo pracowników biura rachunkowego. Zakres pełnomocnictwa może dotyczyć wszelkich czynności przed ZUS. Można też ograniczyć pełnomocnictwo do konkretnych czynności, np.: do wglądu w dane płatnika składek, odbierania jego korespondencji czy składania dokumentów.

Ważne, by mocodawcy czyli płatnicy składek pamiętali, że gdy zmienia się osoba odpowiedzialna za kontakt z ZUS, powinni odwołać nieaktualne pełnomocnictwo.

– Przedsiębiorcy często zapominają o odwołaniu upoważnień dla  pracowników lub księgowych, z którymi już nie współpracują. Bywa, że właściciel firmy ma w systemie ZUS aktualne pełnomocnictwa dla kilku różnych osób, z kilku biur rachunkowych, chociaż faktycznie jego sprawy reprezentuje tylko jedna, z jednego podmiotu – tłumaczy Radosław Siczewski, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w opolskim ZUS.

W całym ubiegłym roku do oleskiego inspektoratu wpłynęło ponad 230 wniosków o nadanie pełnomocnictw. Liczba formularzy o odwołanie pełnomocnictwa wyniosła zaledwie trzy.

Zachęcamy wszystkich, którzy scedowali reprezentowanie spraw przed ZUS innym osobom, by dla bezpieczeństwa danych firmy zweryfikowali aktualność sporządzonych pełnomocnictw – dodaje Radosław Siczewski.

Przedsiębiorca może przez internet sprawdzić, kogo upoważnił do kontaktu z ZUS. Wystarczy, że zaloguje się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacje o udzielonych upoważnieniach znajdują się w zakładce „Ustawienia”. Pełnomocnictwa może też zweryfikować przy okazji osobistej wizyty w instytucji.

Do nadawania i odwoływania pełnomocnictwa w ZUS służy formularz ZUS PEL – Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przedsiębiorca ma elektroniczny podpis, może wysłać formularz przez internet z własnego konta na PUE. Pozostali mogą go dostarczyć tradycyjną pocztą albo osobiście.


*- Informacja i zdjęcie: ZUS.

Podziel się