Las i jego mieszkańcy na monetach i znaczkach – wystawa w oleskim muzeum

Las i jego mieszkańcy na monetach i znaczkach – wystawa w oleskim muzeum

W dniu 6 listopada 2017 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym została otwarta nowa wystawa pt.: „Las i jego mieszkańcy na monetach i znaczkach” ze zbiorów Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie, Koła Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Nadleśnictwa w Oleśnie.

W zaaranżowanej scenerii lasu w towarzystwie wypchanych okazów zwierząt zaprezentowano bogactwo lokalnych kolekcjonerów w postaci znaczków, kartek i monet z motywami flory i fauny polskich lasów. Motywy roślinne i zwierzęce towarzyszą sztuce każdej epoki i każdemu niemal jej rodzajowi. Zapisały się na trwałe w kulturze poprzez swoją niezwykle bogatą symbolikę. A monety i znaczki posiadają nie tylko walor użytkowy, ale także estetyczny.

Piękno, które stworzyła sama natura, możemy jedynie naśladować, kopiować na swój użytek, czerpać z niego inspirację. Ekspozycja ta jest jedną z form upamiętnienia piękna i bogactwa lasu, a także jego funkcji. Zwiedzającym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, ma uzmysłowić wartość lasu, bowiem pełni on bardzo ważną rolę w środowisku naturalnym. Wpływa na zróżnicowanie krajobrazu, stanowi główne źródło tlenu na Ziemi, będąc ogromnym filtrem oczyszczającym powietrze oraz regulatorem gospodarki wodnej, chroni przed negatywnymi skutkami uprzemysłowienia i klęskami żywiołowymi, a także jest źródłem ważnych surowców z drewnem na czele. Upiększając nasze otoczenie jest źródłem natchnienia dla twórczości artystycznej.

Las to także miejsce relaksu i wypoczynku. To magiczny świat rządzący się swoimi prawami, którego okazy prezentują zbiory numizmatyczno-filatelistyczne tej wystawy. Bogata kolekcja znaczków pochodzi ze zbiorów Ryszarda Szircha, a większość monet z kolekcji Wojciecha Łonaka i Jana Piecha. Okazy wypchanych zwierząt- bobra, krogulca, dzięcioła, dudka, cietrzewia, głuszca, myszołowa, sowy, wiewiórki, sikorki, wydry, lisa, borsuka, zająca to eksponaty wystawy Nadleśnictwa Olesno. Zostały także wypożyczone spreparowane zwierzęta z Muzeum Górnośląskiego w Bytomi, m.in.: wąż, nietoperz, jeż, żaba, mysz leśna, jaskółka, jaszczurka, pszczoła, ważki i motyl.

Wystawie towarzyszy folder, w którym autor tekstu Wojciech Łonak, dobitnie ujmuje cel tej ekspozycji jako formy podziękowania dla Nadleśnictwa Olesno w następujących słowach: „Wystawa Las i jego mieszkańcy jest formą podzięki dla Nadleśnictwa Olesno za sponsorowanie działalności oleskich numizmatyków. Jest także propozycją kolekcjonowania monet, znaczków, etykiet zapałczanych i innych przedmiotów, skierowaną do młodzieży. Zbieractwa, jeszcze niedawno tak absorbującego młodzież, obecnie zastąpionego grami komputerowymi i śledzeniem portali internetowych. Jest wreszcie formą propagowania szeroko rozumianej ochrony przyrody. Każda taka inicjatywa jest pożądana i cenna. Myślą przewodnią organizatorów wystawy jest uświadomienie zwiedzającym, szczególnie młodzieży, walorów środowiska w którym żyjemy, przypomnienie im jak ono powstało i jak się zmienia. Szczególnie ostatnio tempo zmian przybiera katastrofalne następstwa. Tematyka lasów, drzew i zwierząt przewija się poprzez dzieje naszej cywilizacji informując, ucząc i przestrzegając. Również świat zwierząt obok nas żyjących zmienia się nieustannie. Niektóre gatunki giną, inne wymagają ochrony, pojawiają się natomiast nowe gatunki obce naszej szerokości geograficznej. Poprzez monety i znaczki chcemy pokazać, że problem ten dostrzegali już starożytni, choć z nieco innych powodów. Organizatorzy wystawy mają nadzieję, ze zwiedzający a zwłaszcza młodzież zainteresują się różnorodnością świata drzew, roślin i żyjących w nim zwierząt”.

Zapraszamy do zwiedzania tej ciekawej wystawy w dniach od 6 listopada do 10 grudnia br.

Ewa Cichoń

Podziel się