Olescy Święci

Olescy Święci

Na lokalnym rynku wydawniczym ukazała się książka „Olescy święci” autorstwa Ewy Cichoń (tekst) i Mirosława Dedyka (zdjęcia).

Tytuł publikacji jest nieco przewrotny, na pierwszy rzut oka kojarzyć się może ze świętymi wywodzącymi się z Olesna.

Album ten jest próbą ukazania malarskiego i rzeźbiarskiego zapisu obecności świętych w ośmiowiekowej historii Olesna. Zawiera alfabetycznie uporządkowane sylwetki 95 świętych przedstawionych w oleskich kościołach, kaplicach, kapliczkach, na dzwonach, witrażach czy na pomnikach.

W lapidarnych biogramach scharakteryzowano zasadnicze rysy ich duchowości i ziemskich dokonań, rodzaj patronatu i atrybuty. Każdej postaci towarzyszy opis jej przedstawień w Oleśnie, w którym w ciągu stuleci powstało wiele ikonograficznych prezentacji wyniesionych na ołtarze.

Pamiętajmy, że nie wszystkie zachowały się do naszych czasów. Przebywając w oleskich kościołach, nieraz wodzimy wzrokiem po figurach, obrazach czy rzeźbach, nie zawsze uświadamiając sobie, kogo one przedstawiają. Z pewnością rozpoznajemy świętych: Józefa, Annę, Rocha czy Antoniego, ale niektóre postaci mogą być nierozpoznawalne.

Dlatego warto zaznajomić się z katalogiem oleskich świętych, tym bardziej, że oleski szlak ikonografii świętych jest bogaty. Książkę wydała Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

Do nabycia w kancelarii parafialnej.

Podziel się