Współpraca Gminy Olesno z czeskimi partnerami

Współpraca Gminy Olesno z czeskimi partnerami

Miło nam poinformować, że Gmina Olesno finiszuje z realizacją dwóch projektów realizowanych wspólnie z czeskim partnerami z miejscowości Otice, Zbyslavice i Jezdkovice. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Pierwszy z nich to inicjatywa pn.: Solnym szlakiem z Moraw do Olesna. Wartość całkowita projektu to 98.324,02 zł, wartość dofinansowania 83.574,80 zł, wkład własny Gminy Olesno wynosi 14.749,22 zł.

Działania projektu dotyczą wydania publikacji dot. historii, zabytków, atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, zwyczajów Ziemi Oleskiej, a także informacji o wpływie jaki fundusze UE wywarły na rozwój lokalny, współpracy z partnerami Czeskimi (Otice, Zbyslavice, Jezdkovice) wraz z opisem występujących tam atrakcji turystycznych. Punktem wyjścia do opracowania publikacji była wspólna historia tych regionów, sięgająca czasów starożytnych, związana z przebiegiem słynnego szlaku ,,bursztynowego”, zwanego również ,,solnym” (do dnia dzisiejszego jedno z miejsc handlowych w Oleśnie nosi nazwę ,,Solnego Rynku”), który prowadził od Ołomuńca na Morawach przez Olesno do Torunia. Przeplatające się wspólne Polsko – Czeskie wątki historyczne, informacje o zabytkach i miejscach związanych z ważnymi dla obu narodów wydarzeniami, bogactwo dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, nawiązane i intensywnie rozwijane partnerstwo – te elementy publikacji – w zamierzeniu wnioskodawcy-staną się nie tylko doskonałym źródłem czerpania wiedzy o partnerach, ale także mają za zadanie przełamać bariery mentalne-zachęcić do odwiedzenia miejsc dotychczas nieznanych.

W ramach projektu uruchomiony zostanie również audioprzewodnik, który umożliwi zwiedzanie miejscowości, zabytków, miejsc o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych w Oleśnie, Jezdkovicach, Zbyslawicach i Oticach. Audioprzewodnik wykonany zostanie w formie aplikacji na telefon, z możliwością nieodpłatnego pobrania ze stron internetowych partnerów projektu oraz organizacji turystycznych.

Dla najmłodszych odbiorców wydana zostanie gra pamięciowa MEMO na podstawie materiałów edukacyjnych poświęconych atrakcjom turystycznym partnerów.

Polsko-czeskie partnerstwo bez granic

Jest drugim zrealizowanym w tym roku projektem z czeskimi partnerami, okazał się wielkim sukcesem współpracy mieszkańców po obu stronach granicy  (w tym współpracy pomiędzy ochotniczymi strażami pożarnymi, kołami myśliwych, dziećmi i młodzieżą szkolną, mieszkańcami w miejscowościach partnerskich) – dzięki realizacji wszystkich działań zaplanowanych w projekcie.

Wartość projektu 98.787,82 zł, wartość dofinansowania 83.969,63 zł, wkład własny Gminy Olesno 14.818,19 zł.

Realizacja projektu wpłynęła na poznanie wzajemnej kultury, historii, tradycji ludowych, zwyczajów przez odbiorców projektu, poznawanie folkloru poprzez udział w wydarzeniach głęboko zakorzenionych w tradycję polskich i czeskich miejscowości.

W ramach projektu odbyło się od maja do września 2018 r. szereg wymian mieszkańców w ramach następujących wydarzeń.:

  1. Obchodów Święta św. Floriana oraz seminarium strażackiego w Oticach, w którym uczestniczyły jednostki OSP z Czech. Udział w seminarium wzięli przedstawiciele OSP z Borek Wielkich i Otic, z udziałem Jezdkovic m.in. w panelu eksperckim pn.: System zapobiegania i ochrony przeciwpożarowej ludności w Republice Czeskiej, Status i zadania gminy w zarządzaniu kryzysowym w Republice Czeskiej,
  2. Organizacji spotkań z tradycją w Borkach Wielkich, w którym uczestniczyły dzieci szkolne z Otic. Miały one okazję: poznać historię Borek Wielkich odwiedzając Izbę Tradycji Śląskiej oraz zintegrować się z rówieśnikami po polskiej stronie granicy,
  3. Turnieju piłkarskim dzieci w Oticach, w którym uczestniczyły dzieci z Borek Wielkich i Otic,
  4. Organizacji rodzinnego rajdu rowerowego w Wojciechowie, w którym uczestniczyli mieszkańcy Zbyslavic,
  5. Seminarium myśliwych w Oticach, na którym wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywały koła łowieckie z terenu Gminy Olesno oraz koło łowieckie Hvozdnice z Otic,
  6. Seminarium myśliwych w Jezdkovicach, na którym obecni byli przedstawiciele kół łowiecki z terenu Gminy Olesno,
  7. 825-lecia historii – zwyczajów i tradycji Borek Wielkich, gdzie mieszkańcy Otic mieli niepowtarzalną okazję poznać ponad VIII wieków historii partnerskiej miejscowości,
  8. Podróży przez historię i współczesność gminy Wysoka ze świętowaniem Dożynek – 01.02.09.2018- uczestnicy: mieszkańcy Jezdkovic, mieszkańcy Wysokiej i okolic,
  9. Otickiego święta ziół i kapusty, w którym uczestniczyli mieszkańcy Borek Wielkich i Otic, Zbyslavic i Jezdkovic,
  10. Spacerów historycznych w ramach Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, na których obecni byli partnerzy z Otic, Jezdkovic i Zbyslavic.

Współpraca partnerów okazała się na tyle owocna, że w przygotowaniu jest realizacja kolejnych spotkań na rok 2019.


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Artykuł sponsorowany.

Podziel się