Obwodnice Olesna, Praszki i Gorzowa Śląskiego mają być gotowe w 2022 roku

Obwodnice Olesna, Praszki i Gorzowa Śląskiego mają być gotowe w 2022 roku

Podpisane zostały umowy na projekt i budowę obwodnic Olesna i Praszki. Obwodnica Praszki będzie równocześnie obwodnicą Gorzowa Śląskiego.

Obwodnica Olesna

Obwodnicę Olesna o długości 24,8 km zaprojektuje i wybuduje konsorcjum firm Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. za ok. 667,6 mln zł.

Planowany termin oddania do ruchu wyznaczono na listopad 2022 r.

Będzie ona odcinkiem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma mieć ponad 550 kilometrów długości. Korytarz tej drogi w większości prowadzi śladem obecnej drogi krajowej nr 11. Droga ekspresowa S11 ma być jedną z najważniejszych dróg prowadzących z północy na południe Polski (Kołobrzeg-Poznań-Bytom).

Projektowana obwodnica jest drogą klasy technicznej S, będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy.

Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).


Obwodnica Praszki

Obwodnicę Praszki o długości 12,8 km zaprojektuje i wybuduje firma Mostostal Warszawa S.A. za ok. 171,5 mln zł.

Planowany termin oddania do ruchu – listopad 2022 r. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

Początek przebiegu trasy będzie zlokalizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie ominie miasto Gorzów Śląski od strony zachodniej, natomiast miasto Praszkę od strony wschodniej i zakończy połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale.

W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).


*- Informacja: GDDKiA Opole.

Podziel się