Będą wiedzieli jak pomagać. Szkolenia w Borkach Wielkich

Będą wiedzieli jak pomagać. Szkolenia w Borkach Wielkich

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Wielkich realizuje projekt: “Reaguj, pomagaj, działaj”. Jednym z jego elementów jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Zgodnie z planem, w lipcu bieżącego roku, za pomocą plakatów, ogłoszeń parafialnych i informacji w internecie przeprowadzona została rekrutacja uczestników. W sierpniu bieżącego roku odbyły się szkolenia. Pierwsze, przeznaczone dla dorosłych, odbyło się 16 sierpnia w sali OSP Borki Wielkie.

Szkolenia poprowadzili na zasadzie wolontariatu ratownicy medyczni. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery grupy. Po odbyciu szkolenia w danej grupie następowała wymiana grup. Do przeprowadzenia szkolenia utworzone zostały cztery stanowiska.

Pierwsze stanowisko dotyczyło szkolenia z resustytacji krążeniowo-oddechowej. W szkoleniu tym użyty został fantom dorosłego człowieka zakupiony wcześniej w ramach powyższego projektu oraz zestaw AED będący na wyposażeniu jednostki.

Drugie stanowisko dotyczyło szkolenia z resustytacji niemowlaka oraz zasadami postępowania związanymi z usunięciem ciała obcego. W szkoleniu tym użyty został fantom niemowlaka zakupiony również w ramach powyższego projektu.

Stanowisko trzecie dotyczyło postępowania związanego z unieruchomieniem złamań oraz bandażowaniem zranień.

Na stanowisku czwartym omawiano zagadnienia związane z tzw. pozycją boczną, zakrztuszeniem, padaczką, pozycją bezpieczną podczas urazów, wyciekiem krwi z nosa. Na wszystkich stanowiskach uczestnicy szkolenia mieli możliwość praktycznego wykonania poszczególnych zadań.

Kolejne szkolenie z pierwszej pomocy, które również prowadzili ratownicy medyczni na zasadzie wolontariatu, odbyło się 26 sierpnia. Przeznaczone zostało szczególnie dla seniorów z Borek Wielkich. Szkolenie odbyło się na podobnych zasadach jak wcześniejsze, z podziałem na grupy. Również seniorzy mieli możliwość praktycznego wykonania poszczególnych zadań. Uczestnicy obydwu szkoleń podkreślali przy wspólnym poczęstunku potrzebę tego typu spotkań szkoleniowych.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.


* – Informacja i zdjęcia: OSP Borki Wielkie.

Podziel się