Apel do hodowców trzody chlewnej

Apel do hodowców trzody chlewnej

apel4


apel

 


Informacja dotycząca zagrożenia występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń

Zbliża się okres zwiększonego ryzyka występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie. Od 2014 r. obserwujemy zjawisko nasilenia epizoocji ASF w miesiącach letnich, jest to związane z rozpoczęciem prac polowych, zbieraniem runa leśnego, czy też zwiększeniem aktywności turystycznej. Biorąc pod uwagę olbrzymie koszty zwalczania choroby, które są ponoszone przez Państwo w przypadku wykrycia ogniska ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie przypomina o zaleceniach dotyczących zarówno hodowców świń, jak i osób przebywających na obszarach leśnych. Prawidłowe postępowanie może uchronić pozostałe obszary przed ASF, w tym powiat oleski – toteż wydaje się zasadne przekazanie podstawowych zaleceń dotyczących bioasekuracji.

Istotne informacje dla hodowcy dotyczą:

 1. zakazu kupowania świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;

 2. zakazu skarmiania zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;

 3. unikania kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) – w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;

 4. zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

 5. zakazu utrzymywania świń w budynkach, w których są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;

 6. zabezpieczenia budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);

 7. rezygnacja z udziału w polowaniach;

 8. zachowania podstawowych zasad higieny:

 9. stosowania odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,

 10. zastosowania mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;

 11. uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków inwentarskich.

Osoba, która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Istotne informacje związane z zagrożeniem ASF w lesie:

 • nie wolno pozostawiać w lesie żadnych odpadków żywnościowych;

 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

 • nie należy spuszczać psów ze smyczy;

 • w przypadku znalezienia truchła lub nawet szczątków dzika, oznakować miejsce, nie dotykać szczątków zwierzęcia i powiadomić lokalne władze.

Osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 34/358-26-18.


*- Informacja: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie.

Artykuł sponsorowany.

Podziel się