Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 wywieszono na okres od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia 16 marca 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu w formie przetargu ustnego nieograniczonego – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.35.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu w formie przetargu ustnego nieograniczonego – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.35.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tel. 34 3594004 , 34 3505710 wew. 154 lub znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl

Burmistrz
Rafał Kotarski

Podziel się