Droga z Olesna do Opola zostanie przebudowana

Droga z Olesna do Opola zostanie przebudowana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu ogłosiła przetarg na rozbudowę kolejnego odcinka drogi krajowej nr 45.

– Szukamy wykonawcy, który rozbuduje 10,7 km DK 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami – informuje Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA. – Niedawno otrzymaliśmy od Wojewody Opolskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego odcinka.

Zakres inwestycji

Istotnym elementem dla tego zadania będzie wzmocnienie, a odcinkowo wymiana, istniejącej konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem jej do nośności 11,5 t/oś. Poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę czterech rond na istniejących skrzyżowaniach – z DW461 w Jełowej, z ul. Wolności w Jełowej, DW463 w Bierdzanach oraz z DW494 w kierunku Olesna. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe oraz dodatkowe jezdnie w celu obsługi przyległego terenu. Rozbudowany odcinek zostanie wyposażony w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenie drogowe. Zadanie przewiduje także budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę przepustów.

Korzyści wynikające z rozbudowy

Rozbudowa tego odcinka to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa kierowców podróżujących DK45 poprzez poszerzenie pasów ruchu, ale także korektę łuków poziomych i pionowych. Rozbudowa to także na poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli rowerzystów i pieszych.

Przy tak dużym natężeniu ruchu jakie występuje na tym odcinku, ruch pieszo – rowerowy zostanie przekierowany na ciągi pieszo – rowerowe i dodatkowe jezdnie na całej długości tego odcinka. Realizacja zadania wpłynie także na poprawę komfortu jazdy kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości na tej trasie.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2025.


*- Informacja i zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się