• Home »
  • Informacje »
  • 558 milionów dla opolskich emerytów i rencistów. Trwa wypłacanie czternastych emerytur

558 milionów dla opolskich emerytów i rencistów. Trwa wypłacanie czternastych emerytur

558 milionów dla opolskich emerytów i rencistów. Trwa wypłacanie czternastych emerytur

Trwa wypłacanie czternastych emerytur. Do 25 września na konta i do rąk emerytów i rencistów obsługiwanych przez opolskie placówki ZUS trafi łącznie ponad 558 mln zł.

Bez formalności

O przyznanie i wypłatę „czternastek” nie trzeba wnioskować, bo ZUS z urzędu przekaże pieniądze na rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym. Opolski ZUS wypłaca kolejne dodatkowe roczne świadczenie od 1 września.

– Między 1 a 25 września czternasta emerytura trafi do ponad 245 tysięcy osób, które otrzymują z opolskiego ZUS emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i szereg innych świadczeń. Wartość wypłaconych „czternastek” przekroczy 558 milionów złotych. Dla porównania w minionym roku kolejne dodatkowe świadczenie otrzymało około 235 tysięcy klientów, a łączna kwota wypłacona wówczas przez oddział ZUS w Opolu sięgnęła 286 milionów złotych – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Więcej niż rok temu

Spora różnica w finalnej wartości przekazanych „czternastek” obecnie i w minionym roku wynika z nominalnej wysokości dodatkowej gratyfikacji dla emerytów i rencistów. W 2022 r. większość seniorów została zasilona świadczeniem o wysokości 1338,44 zł brutto. W tym roku wysokość bonusowego świadczenia ustalono na 2650 zł brutto.

Do 25 września czternastą emeryturę opolski ZUS wypłacił ponad 182,6 tys. osób, które otrzymują świadczenia główne za okres ubezpieczenia i pracę w Polsce oraz niemal 63 tys. klientów, którzy udowodnili staż pracy i składkowali w Polsce oraz poza granicami kraju, głównie w Niemczech.

W odróżnieniu od 13. emerytury, prawo do „czternastki” jest uzależnione od wysokości brutto przyznanego przez Zakład świadczenia głównego. Jeśli emerytura bądź renta przyznana przez ZUS nie przekracza 2900 zł brutto, to czternasta emerytura jest wypłacana w pełnej nominalnej wysokości. Powyżej tej kwoty „czternastka” jest zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Wolna od potrąceń

Czternastej emerytury nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Za to jest ona wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie jest obciążone podatkiem od osób fizycznych oraz że jest pobierana z tego świadczenia składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru.

W skali całego kraju do otrzymania „czternastek” uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, których jest 9,1 mln, ale także osoby pobierające renty socjalne (290 tys.), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tys.), emerytury pomostowe (40 tys.), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tys.), świadczenia rodzicielskie Mama 4 plus (60 tys.) oraz świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tys.).


*- Informacja: ZUS.

Podziel się