• Home »
  • Galeria »
  • Oto laureaci i wyróżnieni – Róże Powiatu, January i Januarki 2023

Oto laureaci i wyróżnieni – Róże Powiatu, January i Januarki 2023

Oto laureaci i wyróżnieni – Róże Powiatu, January i Januarki 2023

Znamy laureatów Róż Powiatu 2023 oraz pozostałych wyróżnionych przez władze powiatowe i organizatorów gali. Ta odbyła się we wtorek 9 stycznia, tradycyjnie w hali Zespołu Szkół w Oleśnie.

Róże Powiatu to nagrody starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu.

Galę uświetniła swoim występem Julianna Jendrzej, wybitna artystka, wyróżniona Różą Powiatu.

W 2024 roku obchodzimy jubileusz 25-lecia Powiatu Oleskiego.

– Dwadzieścia pięć lat temu, 23 listopada 1998 r. pierwszy starosta oleski Jan Kus odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie akt poświadczający utworzenie z dniem 1 stycznia 1999 r. Powiatu Oleskiego – mówił Roland Fabianek, obecny starosta. – Od tego czasu zaczęliśmy budować wspólnotę samorządową na nowo. To sześć kadencji, trzech starostów, łącznie z wicestarostami cztery osoby. Stabilnie, ale cały czas w jednym kierunku – ku dobremu!

Oto tegoroczni nagrodzeni:

Róże Powiatu 2023

Ksiądz Krzysztof Błaszkiewicz – lokalny patriota, społecznik honorowy obywatel, odkrywca historii związany z Ziemią Rudnicką od 1991 roku. Bardzo wrażliwy i otwarty na ludzi, autorytet wśród lokalnej społeczności. Był inicjatorem obchodów 600-lecia powstania Rudnik, od 20 lat nieprzerwanie organizuje Koncert Kolęd pod nazwą „Kolędy łączą pokolenia”. Ksiądz jest autorem publikacji „Moja Wigilia w Rudnikach”, „Listów do Rodziców”, „Rudnicka Jubilatka. Zarys edukacji w Rudnikach w świetle Jubileuszu Szkoły 1958-2018”, artykułów do Rocznika Powiatu Oleskiego. Ksiądz wstąpił w szeregi straży pożarnej OSP w Rudnikach i za swoje zasługi uhonorowany medalem zasłużonych dla pożarnictwa.


Maksymilian Antkowiak – pasjonat historii lokalnej. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kaplicy św. Franciszka w Oleśnie, opiekun kaplicy szpitalnej św. Anny. Jest to unikatowy zabytek, który został ocalony dzięki staraniom Maksymiliana Antkowiaka, który poświęcił dużo własnej pracy i czasu dla ratowania kaplicy. Renowacje i prace konserwatorskie dowodzą stałej dbałości i zainteresowania obiektem. Maksymilian Antkowiak jest wyróżniony srebrną odznaką nadaną przez Wojewodę Opolskiego „Za opiekę na zabytkami”.


Julianna Jendrzej – to osoba bardzo młoda, skrzypaczka z licznymi sukcesami muzycznymi. Na co dzień uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, która w tak młodym wieku sięgnęła po miejsca na podium, w Londynie, Wiedniu, Szwecji i we Włoszech. Jest laureatką nagród „Opolskie Orły”, Prezydenta Miasta Opola, Marszałka Województwa Opolskiego i Stypendystką „Opolskiego Banku Talentów”. Marzy, aby kontynuować naukę i zdobywać wykształcenie na Akademii Muzycznej, bo muzyka to pasja Julianny.


Nominacje:

Aneta Mateusiak–Bagińska – na co dzień nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce, ale udziela się także w średnich: I LO w Praszce i ZS w Gorzowie Śl. Jej zamiłowane do muzyki to główne pasmo sukcesów w pracy z młodzieżą. W swojej szkole prowadzi zespół tańca nowoczesnego, zespół wokalny i instrumentalny. Jest opiekunem klubu wolontariatu i Rzecznikiem Praw Ucznia. Bardzo wrażliwa i wyczulona na potrzeby dzieci i młodzieży. Jako Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej” ma na swoim koncie liczne działania charytatywne. Otrzymane nagrody i wyróżnienia to efekt ciągłego i ogromnego zaangażowania Anety Mateusiak-Bagińskiej w konkursach i uroczystościach, co zdecydowanie wychodzi poza normy pracy nauczyciela.


Tomasz Sikora – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu, sportowiec z zamiłowania, pasjonat sport. Koszykówka zdecydowanie go pochłonęła, posiada uprawniania trenera: to spod jego ręki wyszło duże grono sędziów w tej dyscyplinie. Pełni funkcję prezesa klubu sportowego Start Dobrodzień, w którym działa od momentu założenia. Ciekawym wydarzeniem roku 2023 był Ogólnopolski Turniej Koszykówki 3×3 „Dobrodzień OPEN”, a jego organizatorem i pomysłodawcą – Tomasz Sikora. Działalność społeczną realizuje w ramach Stowarzyszenia „Dobrodzień Potrzebującym”, a to są właśnie charytatywne akcje w ramach pomocy osobom chorym i potrzebującym.


Marcin Ośródka – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Praszce, trener LZS Bugaj Nowy, Naczelnik OSP Cieciułów, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Cieciułowie. Szczególnie dużo uwagi poświęca dzieciom i młodzieży i ich sprawności sportowo–pożarniczej. Faktem są wysokie lokaty na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Umiejętnie godzi obowiązki nauczyciela oraz pasje i zainteresowania strażackie, przekładając to na młode pokolenie. Często angażuje się w akcje charytatywne.


Antoni Mądry – mieszkaniec gminy Gorzowa Śląski, pasjonat piłki nożnej, od 50 lat działa w klubie Piast i związany jest z nim na dobre i na złe. Jako zawodnik, kibic, gospodarz stadionu, członek zarządu sprawdził się w każdej roli. Zaraził pasją do piłki swoich synów, kolejno wnuki, a najważniejszym kibicem jest żona, z którą w 2023 r. świętował – Złote Gody. Obecnie jest przewodniczącym koła Związku Emerytów w Gorzowie Śl. i w tej roli także odnajduje się doskonale. Członkowie koła doceniają starania Antoniego Mądrego, który w 2021 roku otrzymał Złotą Odznakę za zasługi dla Związku.


Monika Kabat – kierownik Biblioteki Gminnej w Dobrodzieniu, doskonała organizatorka życia kulturalnego miasta. To za jej sprawą biblioteka stała się miejscem spotkań dla dorosłych i dla dzieci. Odnowienie księgozbioru stosownie do wieku i zainteresowań gości posłużyły działaniom Moniki Kabat. Stale aplikuje o środki finansowe, dzięki którym możliwe są różne działania i przedsięwzięcia m.in. modernizacja sali widowiskowo–kinowej, czy wakacje z żaglówką. Poza zawodowym zaangażowaniem poświęca czas na pracę w Stowarzyszeniu „Karolinka” i OSP Główczyce, czy Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Główczyce i Gosławice. Ma też w sobie talent aktorski, który bardzo umiejętnie wplata w życie Dobrodzienia jako „Królowa Karola”.


Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” – to Stowarzyszenie które działa na obszarze 4 gmin: Gorzów Śl., Praszka, Radłów i Rudniki, a członkiem jest Powiat Oleski. Stowarzyszenia prowadzi daleko idącą promocję regionu. W 2023 r. wydano grę planszowa pod nazwą „Nurtem do Źródełka”, w której połączono zabawę z wiedzą o regionie. Zabytki, zwyczaje i tradycje zostały młodemu pokoleniu ukazane w formie gry edukacyjnej. Lokalna Grupa Działania wydała także publikacje: „Smaki Górnej Prosny”, „Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny”.


JANUARY

Za zaangażowanie, pomoc organizacyjną oraz wspieranie inicjatyw samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury.

Bogdan Ryglewski – emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, od 2000 roku powiatowy koordynator sportu szkolnego w Starostwie Powiatowym w Oleśnie. Jest osobą bardzo szanowaną i kompetentną z ogromnym doświadczeniem sportowym i licznymi sukcesami.


Tomasz Olejnik – pracownik samorządowy, strażak ochotnik dbający o rozwój organizacji pozarządowych oraz bezpieczeństwo, społecznik. Od wielu lat dbający o potrzeby społeczności powiatu oleskiego. Inicjator przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem dotacji oraz organizacją różnych inicjatyw społecznych.


Sławomir Kałwak – sportowiec, piłkarz i trener juniorów LMKS Piasta Gorzów Śląski, od 2012 roku kierownik hali sportowej w Gorzowie Śląskim. Od początku swojej działalności zawodowej deklarował zawsze wzorową współpracę z powiatem oleskim i taka ona jest.


Teresa Siwik – ceniony pedagog, dyrektor Publicznego Przedszkola w Kościeliskach. Doskonały menadżer i organizator pracy placówki. Dzięki pozyskanym środkom w ramach projektów unijnych wzbogaciła ofertę przedszkola, czyniąc je bardzo aktywnym i ciekawym. Praca z dziećmi daje Teresie Siwik dużo satysfakcji i poczucia spełnienia zawodowego. Wyjątkowo dba o swoich Małych Wychowanków z poczuciem odpowiedzialności za ich wiedzę i rozwój.


Ryszard Knysak – nauczyciel wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach oraz gminny koordynator sportu. Nauczyciel z charyzmą, który dba o właściwe nawyki zdrowotne uczniów oraz wyzwala w nich zamiłowanie do ruchu i sportu. W ten sposób realizuje program „Trzymaj formę”, co doskonale służy młodzieży.


Jerzy Jeziorowski – nauczyciel, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie. Wielki orędownik teatru szkolnego i tańca towarzyskiego. Jest współorganizatorem ogólnopolskich turniejów tańca, które odbywają się w Oleśnie. Jako para taneczna z żoną Jolantą posiadają klasę mistrzowska krajową A w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Seminarium szkoleniowe „Taniec jako alternatywa wychowania fizycznego”, przedstawienia teatralne w Miejskim Domu Kultury dla mieszkańców Olesna to duża zasługa dla Jerzego Jeziorowskiego.


Krzysztof Galus – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Oleśnie, który zachęca uczniów do zdrowej rywalizacji sportowej i kształtowania właściwych postaw sportowych. Realizował wycieczki w ramach programu edukacyjnego „Poznaj Polskę”, które umożliwiały młodzieży poznawanie i zwiedzanie zabytków i krain geograficznych.


Ewa Szczurek – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Oleśnie wykazuje inicjatywy, które bardzo przyczyniają się do wzrostu jakości pracy szkoły. To pod opiekę Ewy Szczurek uczennica stała się laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Krasomówczego. Jest od lat współorganizatorem Szkolnych Konfrontacji Teatralnych, wyjazdów na spektakle teatralne i operowe. Ważne wydarzenia z życia szkoły dokumentuje w Kronice Szkoły.


Januarek

(dla środowiska wolontariuszy)

Patrycja Belka – uczennica Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, wspaniała wolontariuszka i koleżanka, biorąca czynny udział w życiu szkoły, należąc między innymi do Klubu Ośmiu oraz samorządu szkolnego.
Bardzo zaangażowana, umie poświęcić swój czas pracując dla innych. Bierze udział w wielu akcjach m.in. świąteczna zbiórka żywności, finał WOŚP, zbiórka żywności dla uchodźców z Ukrainy. Współorganizatorka akcji sprzedaży ciasta, zapiekanek i pizzy, dochód z której przeznaczony został na rehabilitację dziewczynki z zespołem Downa. Praca w wolontariacie uczy ją człowieczeństwa i pomaga w stawaniu się dobrym człowiekiem.


Maja Kapica – uczennica Zespołu Szkól w Gorzowie Śląskim. Od lat związana z wolontariatem. Bierze udział zarówno w pracach Klubu Ośmiu jak i samorządu szkolnego. Bierze udział w wielu akcjach, m.in. finał WOŚP, zbiórka żywności, czy to z okazji świąt, czy dla uchodźców z Ukrainy. Uczestniczka Dnia Dziecka, imprezy zorganizowanej dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. Stale współpracuje z organizacją „Azyl dla zwierząt” w Bogdańczowicach, na którą przekazywane są pieniądze ze sprzedaży ciast. Maja to osoba niezwykle odpowiedzialna, ma otwartą głowę ciągle nowe pomysły. Sama Maja uważa, że poczucie, iż jest komuś potrzebna sprawia, że jest spełniona. Uśmiech innych jest dla niej najlepszą zapłatą.


Kinga Kuc – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 Praszce, obecnie I Liceum Ogólnokształcące w Praszce Cechuje ją ogromna wrażliwość i empatia, ma otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka. Odkąd rozpoczęła swoją przygodę z wolontariatem, z niebywałą determinacją wspierała walkę najpierw o życie chłopca chorego na neuroblastomę, a obecnie o życie małego Antosia cierpiącego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Kinga jest osobą wrażliwą, chętną do pomocy, oddając swój czas potrzebującym. Nigdy nie jest obojętna na krzywdę, która dotyka drugiego człowieka.


*- Opisy nagrodzonych – Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Zdjęcia: Fotodedyk.

Podziel się