To będzie łakomy kąsek na rynku pracy

To będzie łakomy kąsek na rynku pracy

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie realizuje projekt Nowe Perspektywy 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt, w którym bierze udział dwudziestu bezrobotnych, ma na celu aktywizację społeczno-zawodową.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział m.in. w zajęciach doradztwa zawodowego, kursie obsługi komputera, wózka widłowego oraz prawa jazdy kategorii B i kursie zawodowym. Bezrobotni mają również możliwość nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Zajęcia odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej (15-17 lat) i starszej (18-25). Młodsza grupa może również skorzystać z kółek wyrównawczych z matematyki i chemii, a projekt przewiduje również zakup pomocy naukowych. Planowa jest również wycieczka integracyjna do Krakowa.

Starsza grupa podejmie także płatne praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin.

Chętnych do podjęcia udziału w projekcie było dwa razy więcej niż miejsc.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w projekcie – mówią Anna Roj i Andrzej Fijał. – Dzięki niemu możemy zdecydowanie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe na wielu płaszczyznach i stać się bardziej pożądani na trudnym rynku pracy. Zajęcia są prowadzone ciekawie i rzetelnie. Już teram wiemy, że było warto.

Program rozpoczął się w sierpniu bieżącego roku, a zakończy w czerwcu 2014 roku.

Podziel się