Adam Mickiewicz odżył w Oleśnie

Adam Mickiewicz odżył w Oleśnie

Od 6 do 12 lipca 10-osobowa grupa Polaków z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie wraz z 10-osobową grupą młodzieży z Litwy ze szkoły średniej w Turgielach uczestniczyła w projekcie “Mickiewiczowskie Inspiracje – Nasze małe ojczyzny”.

Celem projektu jest poznanie historii oraz polsko-litewskich stosunków poprzez postać i twórczość Adama Mickiewicza, a także łamanie barier kulturowych i językowych i pogłębianie wiedzy młodych ludzi na temat dawnych oraz obecnych polskich i litewskich obyczajów i tradycji.

Grupa brała aktywny udział w twórczych zmaganiach – realizacji warsztatów historyczno-artystycznych (poezja, muzyka, malarstwo i teatr), podczas których prowadzone były poszukiwania korzeni kulturowych i procesu kształtowania się tożsamości narodowych: litewskiej i polskiej.

Efektem współpracy było przedstawienie, które odbyło się w piątek 11 lipca w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. Przedstawienie było widowiskiem multimedialnym w oparciu o utwory Mickiewicza i jego prezentacja przed lokalną społecznością Olesna w obu językach: po polsku i litewsku.

Młodzież podczas przedstawienia połączyła dwa światy: dzisiejszy i “wczorajszy”. Odtańczony polonez przeplatał się z breakdance, recytacja poezji z rapem, a wszystko w konwencji mickiewiczowskiej.

Z nawiązaniem kontaktu nie było problemu, bowiem na Litwie chodzimy do polskiej szkoły – mówi Ewelina Stankiewicz, Litwinka, mająca polskie korzenie. – W Polakach najbardziej podoba mi się otwartość i łatwość nawiązywanie kontaktów. Znamy się dopiero tydzień, ale szybko się polubiliśmy i z pewnością będziemy się starać podtrzymać te relacje, np. przez telefon czy Internet.

Projekt ma na celu zachęcić mieszkańców Olesna do poznawania walorów swojej Małej Ojczyzny, kształtowania własnej tożsamości obywatelskiej, pogłębienia wiedzy o własnych korzeniach, ale też do poznania sąsiadów z zagranicy, głębszego spojrzenia na wspólną  historię i budowania pozytywnych relacji i stosunków na płaszczyźnie dziedzictwa literackiego wspólnej Europy.

Podziel się