Czarodziejskie chwile po egzaminie

Czarodziejskie chwile po egzaminie

We wtorek 2 grudnia ośmioro uczniów klas trzecich oleskiego “ogólniaka” przystąpiło do części pisemnej niemieckiego egzaminu Deutsches Sprachdiplom DSD C1 (jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec).

Rozumienie tekstów słuchanych, pisanych oraz wypracowanie na minimum 300 słów to wymogi stawiane w etapie pisemnym. Po pięciu godzinach zmagań dwukrotnie dłuższych wypracowaniach, przystąpiono do ostrych przygotowań do etapu drugiego. Na egzaminie ustnym w poniedziałek 8 grudnia uczniowie prezentowali umiejętności językowe podczas wypowiedzi na wylosowany temat oraz prezentacji multimedialnej, bądź w formie plakatu.

Wyniki z etapu ustnego były znane w tym samym dniu: wszyscy zdali na poziomie C1.

To duże osiągnięcie przede wszystkim dla uczniów: oni mogli spróbować swych sił, pokazać się przed komisją w składzie: Grit Gamlin oraz nauczycielami germanistkami Renatą Kassner i Gabrielą Janicką.

– A my egzaminatorzy mogliśmy swobodnie podyskutować w języku niemieckim między innymi nad sensem otrzymywania prawa jazdy w wieku 16 lat, udziału młodocianych w castingach, inwestycjach w ochotniczą straż pożarną, adopcją dzieci przez osoby samotne czy homoseksualne, czy starsi ludzie powinni mieszkać w domach starców, czy należy wprowadzić nowy przedmiot „ zdrowe odżywianie” lub czy zwiększyć ilość godzin z wychowania fizycznego – mówi Gabriela Janicka. – Tematy nietuzinkowe, myślę, że niejeden z nas nigdy się nad nimi nie zastanawiał i chociaż coś o nich słyszał, to przekazanie swojego zdania i dyskusja z komisją w języku obcym ukazuje, jak wiele ci uczniowie w ciągu kilku lat przyswajania języka naszych sąsiadów mają do zaoferowania.

Uczniowie wraz z nauczycielami są dumni z osiągnięcia sukcesu.

– Choć droga do egzaminu nie była usiana samymi płatkami róż, choć wielokrotnie wysłuchiwaliście moich utyskiwań, marudzenia i dodawania ciągle nowych zadań, to cel osiągnęliście: do egzaminu pomimo całej masy przeszkód przystąpiliście – zwraca się do uczniów Gabriela Janicka. – Decyzja podjęta trzy lata temu o udziale w tym projekcie, może nie zawsze była świadoma, jednakże te czarodziejskie chwile po egzaminie, po usłyszeniu wyników i wasza ogromna radość wyraziła jasno: warto było. Za pomoc dziękujemy też pani Dorocie Famuła, która nadzorowała egzamin pisemny.

Teraz nadszedł czas na oczekiwanie wyników z egzaminu pisemnego, a te już tuż, tuż – w kwietniu nadejdą z Köln.

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu:

z klasy IIIc: Kamil Grobelny, Daniel Jabłonka, Dominika Kansik, Dawid Michalczyk oraz Julia Świtała,

z klasy IIIa Anna Mensig,

z klasy IIIb Sandra Neukirch, Marta Trocha.

IMG_1358

Podziel się