Rewitalizacja centrum Dobrodzienia rozpoczęta

Rewitalizacja centrum Dobrodzienia rozpoczęta

Niecałe 6 milionów złotych wyda w 2015 roku gmina Dobrodzień na inwestycje. Najważniejsze z nich to przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną oraz rozbudowa i przebudowa ulicy Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku od Placu Wolności do ul. Powstańców Śląskich.

– To będzie spokojny budżet – ocenia Róża Koźlik, burmistrz Dobrodzienia. – W latach 2009-2012 wydawaliśmy na inwestycje po dziesięć milionów złotych, ale to był czas unijnego programowania. W tym czasie jednego roku na inwestycje mieliśmy przeznaczone aż siedemnaście milionów złotych. W tym roku jednak, mimo mniejszej kwoty, również dużo się będzie działo.

W budżecie gminy w rubryce dochody zaplanowano kwoty 29 942 707 złotych, na wydatki 32 506 252, a na inwestycje 5 942 211.

Najdroższa będzie przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach, co będzie kosztować 2 226 300 złotych. Ważnym elementem rewitalizacji centrum Dobrodzienia będzie przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z Cmentarną. W kolejnym etapie na ulicy Opolskiej położona zostanie nowa nawierzchnia, chodniki i oświetlenie. Przebudowany zostanie też odcinek tej ulicy do skrzyżowania z ul. Cmentarną i dalej do ul. Powstańców.

Dokończona zostanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu przy ulicy Parkowej, Topolowej i Mańki oraz rozbudowa drogi gminnej Karola Mańki w Dobrodzieniu.

W Bzinicy Starej rozpocznie się budowa nowej remizy OSP, która potrwa 2 lata.

– Remont starego, mniejszego budynku jest nieopłacalny – mówi Róża Koźlik. – Dlatego postanowiliśmy wybudować nowy.

W Główczycach przy ul. Dolnej wybudowana zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych. Przygotowana zostanie również dokumentacja projektowa budowy chodnika w Główczycach przy ulicy Dobrodzieńskiej.

– Mieszkańcy zgłosili wniosek o budowę tego chodnika ze względu na bezpieczeństwo – mówi burmistrz. – Ten odcinek drogi stał się bardzo ruchliwy, ponieważ w Dzielnej powstały nowe zakłady pracy.

Oprócz tego planowane są inwestycje współfinansoswane z funduszami sołeckimi: zakup namiotu festynowego dla Klekotnej, zakup wiaty przystankowej przy ulicy Kolejowej w Turzy, zakup przyrządu do ćwiczeń dla siłowni zewnętrznej w Bzinicy Starej, wykonanie dokumentacji oświetlenia przy ul. Piaskowej w Pludrach, wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej na odcinku Szemrowice-Warłów.

Prawie 50 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wykonanie koncepcji rewitalizacji rynku w Dobrodzieniu.

– Mogę zdradzić, że w dobrodzieńskim rynku ponownie stanie fontanna – mówi Róża Koźlik. – Więcej szczegółów zdradzić jeszcze nie mogę, ale rynek z pewnością nabierze nowego blasku.

Damian Pietruska

Podziel się