Opolszczyzna w ciągu roku straciła niemal 5 tysięcy mieszkańców

Opolszczyzna w ciągu roku straciła niemal 5 tysięcy mieszkańców

Urząd Statystyczny w Opolu podał informację, że w województwie opolskim według stanu w dniu 31 grudnia 2015 roku mieszkało 996 tysiąca osób, co stanowiło 2,6% ogólnej liczby ludności Polski (16 miejsce w kraju).

W porównaniu do 2014 roku odnotowano spadek o 4,8 tysiąca osób (0,5%), a w relacji do 2010 roku o 21,2 tysiąca osób (2,1%). Oznacza to, że w ciągu roku województwo straciło podobną ilość mieszkańców, ile liczy Dobrodzień.

Ludność miejska (w województwie jest 35 miast) na koniec 2015 liczyła 517,2 tysięcy mieszkańców, czyli 51,9% ogólnej liczby mieszkańców województwa.

Najmniejsze województwo w Polsce liczy już niecały milion mieszkańców. To zdecydowanie mniej niż liczy Warszawa i mniej niż liczy Polonia w Chicago.

Niestety nic nie wskazuje na to, że negatywna tendencja zostanie odwrócona.

Podziel się