Gorzowski rynek po rewitalizacji ma zyskać zupełnie nowe oblicze

Gorzowski rynek po rewitalizacji ma zyskać zupełnie nowe oblicze

Znana jest koncepcja rewitalizacji gorzowskiego rynku. Jeśli gmina uzyska dofinansowanie na inwestycję, gorzowski rynek zmieni się nie do poznania!

Opracowany został gminny program rewitalizacji rynku oraz program funkcjonalno-użytkowy inwestycji. Aby rozpocząć rewitalizację, gmina musi uzyskać dofinansowanie.

– Przygotowana została odpowiednia dokumentacja oraz koncepcja rewitalizacji rynku, aby złożyć wniosek o dofinansowanie na tę inwestycję. Będziemy starali się o środki unijne, a nabór ma się odbyć w okresie wakacyjnym. Jeśli uzyskamy dofinansowanie, będziemy mogli ogłosić przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji – mówi Rafał Kotarski, burmistrz Gorzowa Śląskiego.

Gorzowski rynek, mimo rewitalizacji, ma zachować swój zielony charakter.

– Nie zostanie wycięte żadne większe drzewo! Planujemy za to nowe nasadzenia, dlatego można się spodziewać sporo zieleni. Oprócz tego, rynek ma być funkcjonalny, tak aby można było w tym miejscu odpocząć, ale także organizować imprezy. Planujemy również dwa miejsca na ogródki letnie, co mogą wykorzystać lokale gastronomiczne.

Powstać mają nowe alejki, fontanny natryskowe (tryskające z ziemi), nowe oświetlenie czy ławeczki. Co ciekawe, na gorzowskim rynku pojawią się również… świnie!

– To nawiązanie do naszej historii lokalnej, którą zamierzamy promować także poprzez postawienie tablic informacyjnych – mówi Rafał Kotarski.

Planowany efekt najlepiej przedstawią poniższe wizualizacje.

Damian Pietruska

*- Wizualizacje: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim.

Podziel się