Oleski cech ma nowy zarząd. Walne zgromadzenie członków

Oleski cech ma nowy zarząd. Walne zgromadzenie członków

W poniedziałek 20 marca o godz. 12.30 w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym statutem cechu, w sali reprezentacyjnej cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze-Wyborcze członków oleskiego cechu.

Zebranie poprzedziła tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele Św. Anny. W mszy uczestniczyła starszyzna cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy, rodziny i pątnicy Św. Józefa. Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki  za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy przygrywała orkiestra dęta, składająca się z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

Uroczystego otwarcia walnego zgromadzenia dokonał Alojzy Bardorz, starszy cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników i zaproszonych gości. Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych członków cechu minutą ciszy.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Grzegorz Pakuła, z-ca przewodniczącego Manfred Szropa, sekretarzem Edward Bartyla. Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu, Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna, Horst Chwałek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Joachim Rataj, kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, Edward Świtała, Prezes i Sekretarz Koła Wędkarskiego ,,Rzemieślnik’’ i Joachim Wójcik.

Szczególnie serdecznie starszy cechu przywitał honorowych członków cechu w osobach: Błażeja Wolnego i Pawła Gajka.

W zebraniu uczestniczyło 44 rzemieślników. To kolejny rok z bardzo dobrą frekwencją. Rzemieślnicy interesują się sprawami działalności gospodarczej. Cieszy fakt, że w zebraniu brała udział liczna grupa młodych rzemieślników. Jednym z ważniejszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności zarządu i biura cechu za 2016 i okres 4-letniej kadencji.

Sprawozdanie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Paweł Miozga, kierownik biura cechu. W końcowej mowie starszy cechu podkreślił, że obecnie cech zrzesza 145 członków. Posiada dobrą sytuację finansową mimo braku części najemców. W swej 4-letniej kadencji odbyło się wiele imprez np. Jubileusz 430 lat istnienia cechu i 50 lat budowy ,,Domu Rzemiosła’’, otrzymanie ,,Czarnej  Perły Powiatu’’ za wkład i rozwój przedsiębiorczości i promocji 2015 r.

Odbyły się wycieczki rzemieślników i członków ich rodzin, które cech częściowo współfinansował. Zaproszonym  gościom podziękował za współpracę, była ona bardzo dobra na poziomie gminy, powiatu, szkoły, urzędu pracy. Szczególne podziękowania skierował pod adresem pracowników biura cechu, którzy na co dzień dbają o sprawy rzemieślników. Miłe słowa uznania i podziękowania skierował również do rzemieślników, którzy aktywnie uczestniczyli w działalności cechu. Zawsze można było liczyć na ich pomoc, którzy swą solidną pracą i postawą kreują wizerunek naszej firmy.

Podziękowania skierował również pod adresem swoich kolegów w zarządzie, którym kończy się kadencja- wzajemna współpraca była na bardzo dobrym poziomie. Kończąc, podziękował rzemieślnikom za liczne przybycie, życząc wszystkiego najlepszego w działalności zakładów i życiu osobistym ich rodzin.

W wystąpieniach gości przytaczano pozytywny aspekt działalności cechu. Zarząd pracownicy i rzemieślnicy wysoko oceniani są za działalność i angażowanie się na rzecz swojego środowiska. Dzisiejszy oleski cech zrzesza 145 firm, to prawie 880 pracowników i współpracowników, tworzy dużą strukturę pracowniczą na terenie powiatu oleskiego.

Po uzyskaniu absolutorium, Alojzy Bardorz, starszy cechu i zarząd zakończyli swoją działalność.

W wyniku wyborów nowych władz na kolejną kadencję 2017- 2021 r. wybrane zostały następujące osoby:

 • Starszy Cechu – Alojzy Bardorz – cieśla z Kościelisk – ponownie został wybrany,

Zarząd tworzą następujące osoby:

 • Bartyla Edward – dekarz z Chudoby,
 • Bartyla Ginter – budowlaniec z Olesna,
 • Blaszczok Gerard – kamieniarz z Jam,
 • Brodacki Hubert – fryzjer z Olesna,
 • Szropa Manfred – malarz z Łowoszowa,
 • Kiszel Joachim – mechanik  z Olesna,
 • Szklorz Franciszek – stolarz z Olesna.

Komisja Rewizyjna :

 • Wengel Rajmund –  przewodniczący – tartacznik z Ligoty Oleskiej,
 • Kiełbus Jarosław – członek – dekarz z Olesna,
 • Brzenska Rafał – członek – malarz z Koscielisk.

Sąd Cechowy:

 • Bondza Rudolf – przewodniczący – stolarz z Olesna,
 • Gajdecka Edmund – członek – malarz z Olesna,
 • Kulesa Franciszek – członek – stolarz z Kościelisk.

Podczas zebrania zostały wręczone odznaczenia i listy gratulacyjne za przynależność do cechu.

Kordzik Izby Rzemieslniczej w Opolu otrzymał Rajmund Wengel, prowadzący Zakład Usługowo–Produkcyjny “TARTAK” Usługi Transportowo–Maszynowe Ligota Oleska 1.

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali:

 1. Paweł Trocha HTBM AUTO-WARSZTAT – Borki Małe, Rzemieślnicza 7
 2. Tomasz Płóciennik – ZAKŁAD USŁUGOWY MALARSKO-TAPECIARSKI, Olesno ul. Słowackiego 8/66

Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego otrzymali:

 1. Ginter Bartyla – Zaklad Budowlany – Olesno,
 2. Hubert Brodacki – Zakład Fryzjerski – Olesno,
 3. Leszek Kaliciak – Zakład Dekarski – Chudoba,
 4. Johann Klohs – Zakład Mechaniki Pojazdowej – Ligota Oleska.

Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymuje:

 1. Adam Staroń – Zakład Elektromechaniki Pojazdowej – Olesno

Złotą Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle  otrzymuje:

 1. Piotr Skorupa – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego – Olesno

Listy gratulacyjne  za przynależność do Cechu.

50 lat

 • Bronisława Baginska – Zakład Fryzjerski w Gorzowie Śl,

40 lat

 • Sklorz Jerzy – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego – Olesno
 • Jan Mencel – Zakład Cukierniczy – Olesno

30 lat

 • Wróbel Józef – Zakład Ciesielski – Kościeliska
 • Ryszard Matysik – Zakład Mechaniki Pojazdowej – Olesno
 • Sylwia Macioł – Zakład Fryzjerski – Olesno

25 lat

 • Waldemar Jeziorek – Zakład Stolarski – Wachowice
 • Piotr Hajduk – Zakład Mechaniki pojazdowa – Olesno
 • Adam Dubiel – Zakład Mechaniki pojazdowej – Karmonki Nowe

20 lat

 • Piotr Gielsok – Zakład Stolarski – Radłów
 • Grzegorz Kalus – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego – Sowczyce

10 lat

 • Stefan Sygulka – Zakład Dekarski – Lasowice Wielkie
 • Sylwester Krawczyk – Zakład Elektryczny – Jaworzno
 • Johann Klohs  – Zakład Mechaniki Pojazdowej – Ligota Oleska
 • Leszek Kaliciak – Zakład Dekarski – Chudoba
 • Waldemar Jeziorek – Zakład Budowlany – Wysoka
 • Marian Hądzel – Zakład Budowlany – Olesno

W końcowej mowie Alojzy Bardorz, starszy cechu pogratulował wybranym do zarządu rzemieślnikom, a obecnym na zebraniu za uczestnictwo.  Cukierni pana Mencla za poczęstunek i sponsoring ciasta do kawy.


*- Informacja i zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się