Europejskie Dni Dziedzictwa w Gminie Olesno

Europejskie Dni Dziedzictwa w Gminie Olesno

W 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa wzięła udział Gmina Olesno. Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej mającą na celu promowanie zabytków.

W projekcie tym Polska uczestniczy od 1993 r. Tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa: „Krajobraz dziedzictwa- dziedzictwo krajobrazu” akcentuje krajobraz będący zapisem historii i tradycji kolejnych pokoleń. Wartości historyczne, artystyczne i estetyczne zabytków, będących elementem krajobrazu kulturowego, budują poczucie identyfikacji oraz dumy z miejsca zamieszkania wśród społeczności lokalnych.

Konieczna jest nie tylko promocja ale i ochrona tego krajobrazu, aby pozostał świadectwem szacunku współczesnego pokolenia dla przeszłości i patriotyzmu małych i wielkich ojczyzn. W wydarzeniu wzięły udział miejscowości Gminy Olesno.

W dniu 9 września 2017 r. w Borkach Wielkich zorganizowano zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej z lekcjami muzealnymi: „Borki Wielkie dawniej i dziś” i „W komórce u naszej Omy”.

W Łowoszowie zorganizowano spacer edukacyjny obejmujący budynek przedszkola, pomnik ofiar I wojny światowej z Łowoszowa oraz kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wraz kapliczką przydrożną.

W Sowczycach w szkole podstawowej zaprezentowano wystawę pokonkursową pt.: „U nas najpiękniej”.

W Wysokiej odbył się spacer edukacyjny – „Krajobrazy Wysokiej” obejmujący kapliczki, pomniki i kościół pw. Św. Mikołaja i Małgorzaty.

10 września w Borkach Wielkich zorganizowano zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej z lekcją muzealną: „Jak Ala i As uczyli się pierwszych liter”.

W Łowoszowie zorganizowano zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego „Na krzywej” Państwa Grobelnych, a także budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z ekspozycją starych fotografii i sprzętu strażackiego. Ponadto odbył się rajd rowerowy „Mała miejscowość wielka historia”, festyn, ognisko integracyjne, pokaz bojówki strażackiej, spotkanie ze świadkami historii a w sali kinowej przedszkola prezentowano zachowane fotografie oraz występował chór Olensis.

16 września w Bodzanowicach PSP zorganizowała wędrówkę śladami przeszłości i teraźniejszości Bodzanowic –zwiedzanie kościoła, zapoznanie uczestników z legendami i miejscami Pamięci Narodowej. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna: „Piękno wokół nas”.

W Sowczycach zorganizowano wycieczkę rowerową pod hasłem „Dokąd nas zaprowadzą leśne dróżki” połączoną ze zwiedzaniem drewnianego kościoła pw. Św. Antoniego w Sowczycach i starej zabytkowej chaty oraz dębu szypułkowego – pomnika przyrody. Imprezę zakończyło ognisko.

W Wysokiej zorganizowano festyn rodzinny.

W Wojciechowie zorganizowano rajd rowerowy pod hasłem „Szlakiem zabytków i przyrody”, który zakończył się w leśnym uroczysku Siedem Źródeł przy dębie i krzyżu papieskim.

W dniu 10 września w Oleśnie miejscowe muzeum zorganizowało zwiedzanie cmentarza żydowskiego z przewodnikiem, który zapoznał uczestników wydarzenia z historią oleskich Żydów i ich cmentarza. Mieszkańcy licznie odwiedzili wyjątkową oleską nekropolię. W dniu 17 września Oleskie Muzeum Regionalne wraz z Rzymskokatolicką Parafią Bożego Ciała zorganizowało zwiedzanie kościoła św. Anny i odwiedzenie miejsc Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym. Oleskie sanktuarium tłumnie odwiedzili miłośnicy tej wyjątkowej świątyni wyróżniającej się teatralnością programu architektonicznego.

Organizatorzy dziękują mieszkańcom Gminy Olesno za liczne uczestnictwo w 25 Europejskich Dniach Dziedzictwa, które były okazją do promowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Oleskiej.

Ewa Cichoń


*- Zdjęcia: Oleskie Muzeum Regionalne.

Podziel się