Róże Powiatu 2017 – oto laureaci

Róże Powiatu 2017 – oto laureaci

Róże Powiatu to nagrody starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu.

Podczas gali wystąpił Piotr Lempa, pochodzący z Dobrodzienia światowej sławy solista operowy.


Laureaci „Róż Powiatu 2017”

Stefan Jama

Sportowiec i społecznik gminy Gorzów Śl., prezes Ludowo–Miejskiego Klubu Sportowego „Piast”, wokół którego skupia sporo własnych sił i czasu. Sport to życie, a cenne jest szczególnie współzawodnictwo i zdrowa rywalizacja, które preferuje pan Stefan.

Do działań sportowych trzeba dołączyć działania społeczne, a w tym budynek socjalno–administracyjny usprawniający funkcjonowanie. Pan Stefan to także, współzałożyciel Stowarzyszenia „Razem Możemy Więcej”, które przyczynia się do rozwoju miasta Gorzowa.


Sprostowanie redakcji: Stefan Jama nie jest obecnie prezesem LMKS-u Piast Gorzów Śląski, ani nie znajduje się w zarządzie tego klubu.


Krystian Brylka

Instruktor modelarni działającej przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Pod jego okiem młodzi ludzie składali modele samochodów i samolotów, a obecnie składają modele pływające – statki i żaglówki, które są kopiami prawdziwych statków wojennych i handlowych.

Ta dyscyplina uczy wytrwałości i cierpliwości, bo geneza modelu to okres od jednego roku do pięciu lat. Mistrzostwo Europy w tej dyscyplinie uzyskano z udziałem Okrętu DOKiS, który mierzy 1,10 m wysokości, 1,80 m szerokości i wykonuje 54 operacje, łącznie z gaszeniem pożaru.

Stefania Szukała

Prowadząca Zespół Pieśni i Tańca „Prosna” – jest autorką wielu tekstów piosenek reprezentujących folklor wsi polskiej, choć w repertuarze jest miejsce na pieśni żołnierskie i patriotyczne. Zespół, który prowadzi ma na koncie liczne przeglądy i konkursy i tym samym sukcesy. Jest amatorką, a jednocześnie pasjonatką muzyki, a wraz z Zespołem stanowi źródło tradycji regionalnej. Dorobek muzyczny Zespołu stanowi 20 – letni okres działalności.


Wyróżnienia „Róże Powiatu 2017”

dsc05346

Anna Meryk

Nauczycielka, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. To animator kultury i tradycji na miarę regionu. Tradycje i zwyczaje śląskie poprzez różne działania i pomysły udaje jej się ocalić od zapomnienia. „Śląskie Beranie”, „Nasze Korzenie”, „Święto Piernika”, to imprezy z udziałem młodzieży wyróżniające się dużym regionalizmem. Jest autorką projektu „Izba Tradycji Śląskiej”, w której zgromadzono kilkaset eksponatów świadczących o więziach kulturalnych miejscowości Otice.

Jako aktywny członek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi zainicjowała projekt „Boreckie dzieci tańczą i śpiewają”, z w ramach współpracy polsko–czeskiej prezentowano dorobek kulturalny Borek Wielkich u naszych Sąsiadów.

W 2016 r. uzyskała 1 miejsce w województwie opolskim w konkursie „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.


Leon Gnacy

Społecznik, bardzo zaangażowany w rozwój swojej gminy Gorzów Śląski. Swoje działania szczególnie poświęcił Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach, gdzie przez ćwierć wieku pełnił funkcję prezesa. Bardzo związany z Gminną Orkiestrą Dętą, w której grał 65 lat. Przez 20 lat Radny Gminy Gorzów.

Duży wkład własnej pracy wniósł w budowę plebanii w Kozłowicach. Liczne medale i odznaczenia dowodzą o jego bardzo pracowitym życiu.

Klaudia Wieczorek

Reprezentuje gminę Radłów, dziewczyna ze sportową pasją, o niezwykłej sile woli i dużej samodyscyplinie. Reprezentuje sport kulturystyczny – Mas Wrestling. Jej sukcesy to pozycje medalowe, gdzie złoto, srebro, brąz przeplatają się wieńcząc trud i silną wolę sportową młodej dziewczyny.

Katarzyna Pawlaczyk

Nauczycielka wychowania fzycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudnikach, która propaguje nową dyscyplinę sportów rakietowych, pozyskując sympatyków w różnym przedziale wiekowym. Swoją pasją zachęca młodzież do aktywnego spędzania czasu prowadząc w regionie zajęcia z tenisa stołowego i Speed–ballu z własnej woli. Młodzież pod kierunkiem pani Kasi reprezentowała nasz powiat na Mistrzostwach Polski w Speed–ball w Krakowie i wracając z 12 medalami.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu

Gra nam już 100 lat, chociaż z małymi przerwami. W ostatnim dziesięcioleciu pan Damian Pietras przyczynił się do jej reaktywacji, a z pomocą władz miasta to się szczególnie udało. Swoimi koncertami uświetnia liczne imprezy: Strojecką Majówkę, Biesiadę Świętojańską czy Festyn Rodzinny, uroczystości państwowe i kościelne.


January

dsc05344

Wyróżnienie przyznawane przez starostę oleskiego w podziękowaniu za pomoc i wspieranie inicjatyw samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury.

Aleksandra Starczewska–Wojnar

Historyk, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, pracuje w Archiwum Państwowym w Opolu, gdzie swoją karierę zaczynała jako archiwistka. Od 12 lat jest Kierownikiem Oddziału i Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r. Jej zainteresowania badawcze: akta stanu prawnego nieruchomości, jako niedocenione źródło do badań historii społecznej i stosunków własnościowych regionu, pieczęcie gmin wiejskich Rejencji Opolskiej, życie codzienne mieszkańców wsi, patriotyczne wychowanie młodego Polaka w działalności Związku Polaków w Niemczech. Od dziesięciu lat, czyli od momentu powstania, związana jest z Rocznikiem Powiatu Oleskiego. Opublikowała na jego łamach 10 artykułów. Kontakt z Rocznikiem Powiatu Oleskiego nie tylko zainteresował Panią Aleksnadrę naszym powiatem, ale stał się też przykładem do jego promowania na licznych sympozjach naukowych.

Alfred Polok

Malarz sztalugowy, od wielu lat pracuje jako grafik komputerowy w Wydawnictwie i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu. Współtwórca szat graficznych wielu książek, czasopism, projektów plakatów, okładek, folderów oraz obróbki fotografii. Od dziesięciu lat związany z tworzeniem Rocznika Powiatu Oleskiego jako grafik komputerowy. Przejrzystość stron, komfortowy dla oczu krój czcionki, doskonały rozkład tekstu, artystyczna intuicja co do estetyki i formy każdego numeru pisma – to wielka zasługa pana Alfreda, mająca niewątpliwy wpływ na poszerzanie grona sympatyków jego odbiorców. Jak sam mówi praca nad Rocznikiem Powiatu Oleskiego pozwala mu poznawać historię tej ziemi, a także ludzi aktualnie tutaj mieszkających. Od lutego w Miejskim Domu Kultury będzie można oglądać wystawę jego prac malarskich. Jest to dowód na poszerzanie współpracy z powiatem oleskim.

Katarzyna Grabas

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespołu Szkół w Oleśnie, członek centralnej Komisji Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Uczniowie pani Kasi zdobywają czołowe lokaty w Konkursach i Olimpiadach tematycznych. Nawiązała współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, efektem której są spotkania pod nazwą „Wydarzenia na Ukrainie – polityka Wschodnia”. Młodzież uczestniczy w otwartych spotkaniach z cyklu „Historia lokalna…” oraz licznych lekcjach historii w muzeach i na Uniwersytecie Opolskim.

Zofia Adamczyk

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespołu Szkół w Oleśnie. Współorganizator projektu „Dołącz do najlepszych” – kreuje naukowe zainteresowania uczniów. Kształtuje postawy patriotyczne młodzieży poprzez „Wielką Powtórkę z Historii” wspólnie z Uniwersytetem Opolskim. Uczniowie Pani Zofi zdobywają czołowe lokaty w olimpiadach tematycznych szczebla okręgowego i centralnego.

Dariusz Sułek

Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach ze sportową pasją. Swoje działania skupia przede wszystkim na pracy z młodzieżą. Realizuje projekty sportowe, dzięki którym poszerza ofertę zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej i pozyskuje sprzęt sportowy dla szkoły. Uczy zasad „fair play”, czyli zdrowej rywalizacji sportowej.

Beniamin Godyla

Samorządowiec, społecznik, przedsiębiorca, właściciel Hotelu i Restauracji Pałac Pawłowice, współzałożyciel stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk, prezes Konsorcjum Producentów Śląskiego Kołocza, krzewiciel kultury wśród lokalnej społeczności, organizator kolędowania, Ogólnopolskiej Gali Mundurowych Orkiestr Dętych w Pawłowicach, Złoty Suzafon. Przyczynił się do ratowania miejscowych zabytków – wzbogacając ofertę turystyczną nie tylko powiatu, ale również regionu. Zainicjował starania o uznanie kołocza śląskiego za produkt regionalny. Aktywny działacz w lokalnych organizacjach pozarządowych zaangażowany w pomoc charytatywną, m.in. na rzecz opolskich hospicjów. Uczestnicząc w targach i imprezach wystawienniczych aktywnie wspiera działania promocyjne powiatu. W natłoku tak licznych zajęć, zawsze znajduje czas również na wspieranie przedsięwzięć powiatowych.

Teresa Wączek

Współwłaścicielka frmy FEKS – przetwórstwo drobiowe oraz Restauracji ZAPIECEK w Mirowszczyźnie. Aktywnie wspiera inicjatywy organizowane przez samorząd powiatowy – np. Forum Ekonomiczne KOOPERACJA. Ponadto organizuje koncerty, wernisaże, promuje Powiat Oleski. Często udostępnia swoją restaurację dla młodzieży – organizując dla nich warsztaty zawodowe. Laureatka Perły Powiatu Oleskiego, laureatka Złotej Róży Opolskiej Turystyki, aktywnie wspiera akcję „Mama ma moc”.

Anna Hiller–Janik

Nauczycielka języka angielskiego i doradca zawodowy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. Inicjatorka Dnia odkrywców Zawodów podczas, którego uczniowie nabywają wiedzę jak praktycznie podejść do wyboru przyszłego zawodu. Pani Anna angażuje się także w wiele działań organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, m.in.: Forum Ekonomiczne „KOOPERACJA”, OK Food Festial, Dzień Europy, brała udział wraz z młodzieżą w konkursie na film promujący biznes w powiecie oleskim oraz w projekcie „Mosty Współpracy”. W doskonały sposób potraf zjednać sobie młodzież realizując z nią wiele ciekawych projektów. Jednym z nich jest “Program ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych – RAZEM BEZPIECZNIEJ”. Uczniowie brali udział w zajęciach kreatywnych i integracyjnych. W ramach tych zajęć odbyły się warsztaty kulinarno-integracyjne z doradcą zawodowym Panią Anną Hiller-Janik.

Janusz Górecki

Kierownik Apteki o nazwie „Twoja Apteka” w Oleśnie. Z zaangażowaniem wspiera coroczną inicjatywę „Biały wtorek – wszystko dla zdrowia”, organizowany przez samorząd powiatowy. Dzięki tej akcji w zeszłym roku blisko 250 osób skorzystało z bezpłatnych badań i porad promujących zdrowy styl życia. Mogli oni m.in.: zmierzyć poziom cukru we krwi, ciśnienie, poziom tkanki tłuszczowej oraz zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Przeprowadzony został pokaz udzielania pierwszej pomocy. Obecni byli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którzy odpowiadali na pytania i wątpliwości dotyczące korzystania z opieki zdrowotnej. Dzięki staraniom Pana Janusza Góreckiego mogliśmy osiągnąć wysoki poziom organizacji tego przedsięwzięcia.

Leszek Bartela

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie, nauczyciel – pedagog – społecznik, zaangażowany w rozwój gminy Radłów. Kieruje się dewizą życiową: „Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy”. Aktywista i współtwórca Grupy Odnowy Wsi Radłów. Zaangażowany w prace Stowarzyszenia Przyjaciół Radłowa na rzecz społeczności lokalnej, wynikiem których była czołowa lokata w konkursie „Aktywna Wieś”. Chętnie organizuje festyny integracyjne dla Gminy i jej sąsiadów, propagując zdrowy styl życia poprzez rajdy rowerowe. Niezwykłą wagę przywiązuje do tradycji, ale potraf też ją dobrze wiązać z nowoczesnością.


Januarek 2017

dsc05342

Marianna Dylka

Nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach organizuje liczne akcje pomocowe i charytatywne z młodzieżą dla chorych dzieci np. „Bądź dobry jak święty Mikołaj”, „Świat bez głodu” i „Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem”. Pani Marianna zorganizowała w szkole Marzycielską Pocztę oraz Szkolne Pola Nadziei poprzez posadzenie żonkili. Pani Marianna to wielka altruistka, która angażuje się także w działalność Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kadłub Wolny.

Małgorzata Kapuścik

Pracownik administracyjny Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. Jako absolwentka szkoły, działa w „Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSZ Olesno”. Koncentruje się na wsparciu i pomocy uczniom szkoły, jak i samej szkole. Od początku działalności, czyli 2009 r., Pani Małgorzata sprawuje pieczę nad dokumentacją i finansami Stowarzyszenia. Nawiązała dobrą współpracę z Bankiem Żywności w Opolu, która zaowocowała podpisaniem umowy o możliwości wsparcia uczniów o niskich dochodach w rodzinie. Realizuje program o nazwie „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej”. W ciągu ośmiu lat pozyskano i rozdysponowano siedem i pół tony (7450 kg) żywności w ramach akcji „Podziel się dobrym posiłkiem”. Świetnie układa się współpraca ze Spółdzielnią PSS „Społem” w Oleśnie.

Grażyna Chałupka

Nauczycielka Zespołu Szkół w Oleśnie, opiekuje się Wolontariatem w Szkole od 13 lat realizuje projekt „Wychowanie przez pracę i pomocy słabszym” Fundacji „Świat na tak”. Wolontariusze – podopieczni świetnie sprawdzają się w różnych akcjach: „Kosz Wigilijny”, „Szamasz – Pomagasz”, „Wampiriada” i „Zerwijmy łańcuchy”. Otwartość młodych ludzi na pomoc innym zachęca i pomaga realizować liczne przedsięwzięcia „Klubu Ośmiu”. Do grona najlepszych wolontariuszy w Polsce dołączyły już trzy „klubowiczki” Krystyna Prandzioch, Katarzyna Osyra i Aleksandra Tobiś. Liczne akcje realizowane przez skromną młodzież zdecydowały o przyznaniu w ubiegłym roku „Certyfkatu szkoły przyjaznej wolontariatowi”.

Renata Żurek

Uczennica Zespołu Szkół w Gorzowie Śl., wolontariuszka „Klubu Ośmiu” i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w szkole. Posiada niezwykły zmysł organizacyjny, jest bardzo przedsiębiorcza i odpowiedzialna. Zawsze na właściwym miejscu i chętna do pomocy, jej działania są bardzo przemyślane, skoordynowane co w dużej mierze wynika z charakteru i wnętrza Renaty.

Efektywnie działa w Akademii Przyszłości w Oleśnie, pełni dyżury w Klubie Abstynenta w Praszce i w świetlicy środowiskowej „Uśmiech” w Gorzowie Śl., pomagając młodszym dzieciom w odrabianiu lekcji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka żywności, zbiórka funduszy na leczenie onkologiczne dzieci to przedsięwzięcia, w których widać naszą wolontariuszkę.

Łukasz Wiatr

Uczeń Zespołu Szkół w Oleśnie, dla którego działalność społeczno–artystyczno – wolontariacka jest od zawsze codziennością. Związany z Warsztatami Terapii Zajęciowej przez projekty „Dzielmy się pasjami” oraz „Łączy nas tak wiele”. Uczestniczy w Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, pracując w komisji promocji. Współtworzył projekt „Licealiady” do Marszałkowskiego Budżetu Opolskiego. Był posłem XXI kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży – tak spełniło się Jego marzenie. Jest czynnym krwiodawcą, pracuje na rzecz Caritas, uczy jak udzielać pierwszej pomocy. Jako młody człowiek uczestniczył w Warszawie w debatach na temat polskiego szkolnictwa.


*- Sylwetki nagrodzonych – Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Podziel się