Obwodnica Olesna na ostatniej prostej

Obwodnica Olesna na ostatniej prostej

Obwodnica Olesna będzie największą inwestycją drogową spośród 5 opolskich obwodnic, które wpisane zostały do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Ostatnim etapem całego procesu przygotowawczego, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy naszego odcinka.

10 stycznia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, dotyczące przedstawienia sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi (wariant 2 – północny) w związku z realizacją dokumentacji projektowej.

W ostatnich tygodniach, w przebiegu zaplanowanej obwodnicy, wykonane zostały setki odwiertów po to, by poznać grunt, na który posadowiona zostanie droga i wszelkie obiekty inżynieryjne. Jednocześnie przeprowadzane są uzgodnienia z wszelkimi instytucjami, dotyczące przebiegu właśnie tego wariantu.

Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie Projektuj & Buduj przewidziane jest w połowie 2018 r. Zakończenie robót budowlanych – w takim scenariuszu – mogłoby nastąpić w roku 2022.

Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych i wpisanie do niego obwodnicy Olesna, była możliwa dzięki zwiększeniu przez rząd budżetu programu ze 107 mld do 135 mld złotych.

Budowa 28-kilometrowej obwodnicy naszego miasta ma kosztować blisko 720 milionów złotych. Będzie ona odcinkiem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma mieć ponad 550 kilometrów długości. Korytarz tej drogi w większości prowadzi śladem obecnej drogi krajowej nr 11.


*- Informacja: Urząd Miejski w Oleśnie.

Artykuł sponsorowany.

Podziel się