• Home »
  • Sport »
  • V Ogólnopolski Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty

V Ogólnopolski Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty

V Ogólnopolski Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty

W sobotę 21 kwietnia w Gorzowie Śląskim odbył się V Ogólnopolski Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym.

Patronat turnieju: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stanisław Belka, starosta powiatu oleskiego, Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.

Organizatorzy: Zarząd Okręgu Opolskiego ZNP – Wanda Sobiborowicz, Zarząd Oddziału ZNP w Gorzowie Śl. – Piotr Jarema, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Katarzyna Midura, Zespół Szkolno-Gimnazjalny – Dariusz Nowak.

Łącznie we wszystkich kategoriach wzięło udział 46 zawodników z 5 województw.

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I otrzymali puchary oraz dyplomy ufundowane przez Zarząd Główny ZNP. Miejsca II-IV premiowane pucharami, a V-VIII statuetkami ufundowanymi przez Zarząd oddziału ZNP w Gorzowie Śląskim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale ufundowane przez Zarząd Okręgu Opolskiego ZNP.

Najstarszym zawodnikiem turnieju był Adam Sznajderski z Wrocławia – 82 lata, który otrzymał puchar okolicznościowy ufundowany przez Prezesa Okręgu Opolskiego – Wandę Sobiborowicz.

W opinii uczestników turniej przygotowano i przeprowadzono wzorowo. Organizatorzy otrzymali wiele pochwał, podziękowań i zapewnienie o udziale w następnej edycji. Turniej przebiegał w bardzo miłej i sportowej atmosferze.

Organizatorzy dziękują za przyjazd i udział w imprezie, za stworzenie koleżeńskiej i sportowej rywalizacji.
W organizacji turnieju pomagali członkowie ZNP w Gorzowie Śląskim, pracownicy MGOK Gorzów Śląski.

Sędzia główny – Bogdan Panek, kierownik turnieju – Edmund Olszowy.

Prezentujemy wyniki w kolejnych kategoriach:

Kategoria do 40 lat

1 miejsce – Kałwak Sławomir – Gorzów Śl. – woj. opolskie
2 miejsce – Żerdziński Karol – Lipie – woj. śląskie

Kategoria 41-50 lat

1 miejsce – Krupa Sebastian – Chorzów – woj. śląskie
2 miejsce – Janeczek Leszek – Pajęczno – woj. łódzkie
3 miejsce – Ścieżka Łukasz – Lubań – woj. dolnośląskie
4 miejsce – Gdak Sebastian – Mysłowice – woj. śląskie
5 miejsce – Graczyk Jacek – Działoszyn – woj. łódzkie
6 miejsce – Sławinski Krzysztof – Gliwice – woj. śląskie
7 miejsce – Nowak Dariusz – Gorzów Śl. – woj. Opolskie

Kategoria 51-60 lat

1 miejsce – Ciekański Jerzy – Nowa Wola – woj. łódzkie
2 miejsce – Nowakowski Waldemar – Częstochowa – woj. śląskie
3 miejsce – Kasendra Jan – Kępno – woj. wielkopolskie
4 miejsce – Krzemiński Waldemar – Bolesławiec – woj. dolnośląskie

5 miejsce – Pisarski Jarosław – Pielgrzymka – woj. dolnośląskie
6 miejsce – Hiczkiewicz Krzysztof – Kluczbork – woj. opolskie
7 miejsce – Piotr Jarema – Praszka – woj. opolskie

Kategoria 61-70 lat

1 miejsce – Więckowski Kazimierz – Częstochowa – woj. śląskie
2 miejsce – Olszowy Edmund – Praszka – woj. opolskie
3 miejsce – Talar Andrzej – Bolesławiec – woj. dolnośląskie
4 miejsce – Nowak Kryspin – Gorzów Śl. – woj. opolskie
5 miejsce – Marczewski Kazimierz – Bolesławiec – woj. dolnośląskie
6 miejsce – Cieśla Czesław – Pajęczno – woj. łódzkie

Kategoria powyżej 70 lat

1 miejsce – Pałasz Henryk – Częstochowa – woj. śląskie
2 miejsce – Sznajderski Adam – Wrocław – woj. dolnośląskie
3 miejsce – Sobczak Jan – Kępno – woj. wielkopolskie
4 miejsce – Wiekiera Bogdan – Częstochowa – woj. Śląskie

Kategoria Open

1 miejsce – Krupa Sebastian – Chorzów – woj. śląskie
2 miejsce – Ciekański Jerzy – Nowa Wola – woj.łódzkie
3 miejsce – Janeczek Leszek – Pajęczno – woj. łódzkie
4 miejsce – Kasendra Jan – Kępno – woj. wielkopolskie
5 miejsce – Pawlaczyk Katarzyna – Rudniki – woj. opolskie
6 miejsce – Więckowski Kazimierz – Częstochowa – woj.śląskie
7 miejsce – Ścieżka Łukasz – Lubań – woj.dolnośląskie
8 miejsce – Gdak Sebastian – Mysłowice – woj. śląskie
9 miejsce – Graczyk Jacek – Działoszyn – woj. łódzkie
10 miejsce – Nowakowski Waldemar – Częstochowa – woj. śląskie
11 miejsce – Krzemiński Waldemar – Częstochowa – woj.śląskie
12 miejsce – Żerdziński Karol – Lipie – woj. śląskie
13 miejsce – Olszowy Edmund – Praszka – woj.opolskie
14 miejsce – Pisarski Jarosław – Pielgrzymka – woj.dolnośląskie
15 miejsce – Marczewski Kazimierz – Bolesławiec – woj. dolnośląskie
16 miejsce – Sławinski Krzysztof – Gliwice – woj. śląskie
17 miejsce – Talar Andrzej – Bolesławiec – woj. dolnośląskie
18 miejsce – Kałwak Sławomir – Gorzów Śl. – woj. opolskie
19 miejsce – Sobczak Jan – Kępno – woj. wielkopolskie
20 miejsce – Hiczkiewicz Krzysztof – Kluczbork – woj. Opolskie


*- Informacja i zdjęcia: Zarząd Oddziału ZNP w Gorzowie Śląskim.

Podziel się