Czy rozkwitnie olesko-kluczborska współpraca?

Czy rozkwitnie olesko-kluczborska współpraca?

Grupa inicjatywna utworzona z przedstawicieli Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie, Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” w Kluczborku bada opinię publiczną oraz przygotowuje projekt, który ma posłużyć dla ogółu społeczeństwa.

Projekt ten powstaje w ramach programu “Lokalne Partnerstwa Olesno – Kluczbork” i może być sfinansowany z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, jeśli zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców będzie duże. Planowane są m. in.:

  • posprzątanie i zagospodarowanie dolinki nad Stobrawą (na Walcach), żeby służyła wszystkim mieszkańcom,
  • stworzenie rowerowego centrum przesiadkowego na Oleskiej Lagunie,
  • stworzenie lokalnego partnerstwa gmin: Olesno i Kluczbork.

W sobotę 2 czerwca na oleskim rynku miała miejsce pierwsza akcja badająca opinię publiczną w Oleśnie, w piątek 8 czerwca odbędzie się na rynku w Kluczborku, a kolejna 9 czerwca w Oleśnie w godzinach 9:00 – 13:00 na rynku w Oleśnie.

– Zbieramy dane, aby stworzyć projekt mający odpowiadać potrzebom mieszkańców obu gmin – mówią organizatorzy. – To ma być wspólna inicjatywa, wspólna praca, wspólna korzyść i odpowiadać idei dobra wspólnego. Zachęcamy również partnerów indywidualnych, czy też organizacje, firmy, które chciałyby stworzyć sieć partnerstw lokalnych do realizowania z nami projektu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji.


*- Informacja i zdjęcia organizatorów akcji.

Podziel się