• Home »
  • Informacje »
  • Dyskusja o wartość niekaralności w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej

Dyskusja o wartość niekaralności w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej

Dyskusja o wartość niekaralności w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej

W środę 6 czerwca Młodzieżowe Centrum Kariery wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Oleśnie wspólnie zorganizowali panel dyskusyjny pn. „Wartość niekaralności w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej”.

W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego w Oleśnie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Cechu Rzemiosł Różnych, pracodawców oraz szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Olesna. Spoza powiatu goszczono przedstawicieli Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Lublińca oraz Zakładu Karnego z Sierakowa Śląskiego.

Celem spotkania było rozważenie kwestii niekaralności i karalności w kontekście obecnego rynku pracy.

W trakcie spotkania swoje mowy wygłosili: Izabela Pietrzak – dyrektor PSSE, Marek Kotara – funkcjonariusz KPP, Aneta Antkowiak – pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Piotr Patrzykowski – z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Zaproszeni goście zastanawiali się w pierwszej części spotkania, jak powinny wyglądać programy profilaktyczne, aby młodzież rozwijała swoje pasje, a unikała konfliktów z prawem.

W drugiej części spotkania goście dyskutowali o tym, jak wesprzeć młodzież, która już miała konflikt z prawem, w odnalezieniu się na obecnym rynku pracy.

Pojawiły się pytania typu: „Czy duża ilość zajęć spowoduje, że młodzież nie będzie miała czasu na to, aby łamać prawo?” lub „Czy mówić młodzieży o szkodliwości uzależnień i o tym, jaki to ma wpływ na przyszłą pracę zawodową? lub „Czy zatrudniłbym osobę karaną?”.

– Na większość tych pytań udało nam się znaleźć pozytywne odpowiedzi, jednak doszliśmy również do wniosków, iż cały czas należy pracować nad ulepszeniem programów profilaktycznych oraz nad budowaniem pozytywnych relacji wśród ludzi. Jeśli damy młodzieży możliwość rozwijania swoich pasji oraz poznawania obecnego rynku pracy, to zawsze mamy szansę, że wybiorą dobrą drogę – mówią organizatorzy.

Zaproszeni goście bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji i wyrazili chęć kontynuowania współpracy.

– Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w panelu dyskusyjnym – mówią organizatorzy.

2


*- Informacja i zdjęcia: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie.

Podziel się