Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki i na stronie internetowej urzędu www.rudniki.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – załącznik Nr 1 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.17.2019 z dnia 06.02.2019 r.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

 

Podziel się