8 firm zainteresowanych budową obwodnicy Praszki

8 firm zainteresowanych budową obwodnicy Praszki

We wtorek 12 lutego otwarto oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45.

Długość obwodnicy ma wynieść 12,8 kilometrów. Omija od północy Gorzów Śląski, a od południa Praszkę.

Inwestor zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 191 228 040,20 złotych brutto.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 8 firm jest zainteresowanych budową i zaprojektowaniem obwodnicy Praszki.

Najniższą ofertę zaproponowała chińska firma STECOL CORPORATION i opiewa na kwotę 168,5 milionów złotych, a najwyższą ofertę złożyła warszawska firma Budimex S.A. w kwocie 235,9 milionów złotych.

Prace projektowe oraz budowa wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Podziel się