Najwyższa, średnia i najniższa emerytura w województwie

Najwyższa, średnia i najniższa emerytura w województwie

Ponad 17 tys. zł brutto – to najwyższa emerytura jaką wypłaca opolski ZUS. Ta kwota zamyka podium najzamożniejszych seniorów w Polsce. Emerytowi z Opola do rekordzistów jednak brakuje, bo szczęśliwcy z Bydgoszczy i Lublina dostają co miesiąc po 22,2 tys. zł.

Wśród pięciu najlepiej opłacanych emerytów w kraju jest trzech mężczyzn i dwie panie.

W przeszłości wykonywali różne zawody. Jedni zajmowali stanowiska kierownicze w dużych przedsiębiorstwach lub robili karierę w oświacie. Inni pracowali fizycznie. Wszystkich łączy wspólny mianownik – kilkadziesiąt lat legalnej i oskładkowanej pracy w ZUS. Jedna z lepiej sytuowanych kobiet przepracowała 61 lat, zaś najbogatszy w Polsce emeryt prawie 62 lata.

 – Opolski rekordzista ma równie imponujący staż pracy, a zarazem okres opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne. W jego przypadku składki wpływały do Zakładu regularnie przez prawie 58 lat. Decyzję o przejściu na emeryturę podjął dopiero po ukończeniu 78 lat. Regularne opłacanie składek, długi staż pracy oraz odłożenie decyzji o emeryturze w czasie, to kluczowe składniki na tak pokaźne świadczenie – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Na drugim biegunie, jeśli chodzi wysokość świadczeń są osoby, którym ZUS przyznał kilkugroszowe emerytury. Mieszkanka województwa lubelskiego otrzymuje…2 grosze, jednak wykazała zaledwie jeden dzień pracy. Co ciekawe na pięć osób z najniższymi emeryturami w Polsce – cztery to kobiety (0,02 zł, 0,04 zł, 0,05 zł, 0,10 zł). Na symboliczną wysokość świadczeń miał wpływ równie znikomy okres oskładkowanej pracy, czyli od 2 do 4 dni. W najlepszym przypadku nieco ponad miesiąc.

– W Opolu minimalna emerytura to 40 groszy i dostaje ją kobieta, która wykazała 21-dniowy okres składkowy. Składka była opłacana z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego. Druga najniższa wypłata w regionie to 1,85 zł za 42 dni pracy na umowie zlecenie – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

Jak pod względem zusowskich wypłat wyglądają na tle rówieśników z kraju opolscy seniorzy? Średnia emerytura wyliczona w opolskim oddziale ZUS w 2018 r. dla kobiet to 1789,09 zł brutto. To więcej niż przeciętna krajowa emerytura za ten okres, która wyniosła 1625,69 zł.

Przeciętne świadczenie wyliczone panom w naszym regionie jest jeszcze bardziej korzystne w obliczu przeciętnej w Polsce. Opolscy mężczyźni na emeryturze otrzymywali w ubiegłym roku średnio 2984,32 zł. Zaś przeciętna emerytura męska w kraju to średnio 2633,80 zł. Porównując przeciętne wysokości emerytur pań i panów w województwie opolskim, różnicę widać jak na dłoni.

Średnia emerytura wyliczona dla kobiet była o 1195,23 zł niższa od średniej dla mężczyzn.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się