Komunikat Burmistrza Olesna

Komunikat Burmistrza Olesna

KOMUNIKAT

Burmistrza Olesna

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506)

zawiadamiam

o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Oleśnie Zarządzenia Burmistrza Olesna nr 121.2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

Podziel się