Logistycy z Olesna podbijają konkursy w kilku miastach

Logistycy z Olesna podbijają konkursy w kilku miastach

Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie z sukcesami startowały w olimpiadach logistycznych.

Trzy uczennice ZSEiO z klasy IV Technikum Logistycznego w Oleśnie: Sandra Drynda, Wiktoria Dylka i Karolina Fal zakwalifikowały się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która odbył się 6 grudnia ubiegłego roku we Wrocławiu. Zawody I stopnia Olimpiady, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, odbyły się w oleskiej szkole.

Do trzeciego etapu, a zarazem finału, który odbędzie się 19 marca zakwalifikowały się dwie oleskie uczennice: Wiktoria Dylka i Karolina Fal. Próg kwalifikacyjny wyniósł 32 punkty, który uzyskało tylko 59 uczniów z całej Polski.

W poprzednim roku również dwie uczennice oleskiej szkoły zostały finalistkami olimpiady, a jedna z nich zajęła 19 miejsce w Polsce. O sporym sukcesie świadczy to, że w olimpiadzie logistyczne co roku bierze udział około 8 tysięcy uczniów z całej Polski!

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną i ma pomóc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.


Te same uczennice oleskiego “Ekonomika” zakwalifikowały się do drugiego etapu (okręgowego) IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański. Odbędzie się on 6 marca.


To nie koniec sukcesów oleskich logistyków. 19 grudnia odbył się konkurs: „Liga Młodych Logistyków IX” organizowany przez Naukowe Koło Logistyki DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych każdego typu, a w szczególności kształcących w zawodach technik logistyk lub technik spedytor, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Do konkursu ZSEiO olesno zgłosił dwa zespoły trzyosobowe. Pierwszy zespół w składzie: Wiktoria Dylka, Karolina Fal i Sandra Drynda oraz drugi w składzie: Karolina Glenc, Wiktoria Mrugała i Krystian Wręczycki. Eliminacje polegały na rozwiązaniu zadań online przez cały zespół. Pierwszy z wymienionych zespołów zakwalifikował się do finału, natomiast drugi walczy jeszcze w dogrywce o finał. W drugim (finałowym) etapie zmierzy się tylko 10 drużyn z całej Polski.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 27 marca w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Etap finałowy składa się z dwóch części. Pierwsza część będzie polegać na indywidualnym rozwiązaniu arkusza z zadaniami zamkniętymi. Każdy członek zespołu będzie rozwiązywał test indywidualnie. Druga część finału składa się z przedstawienia zespołowo prezentacji.

W poprzednim roku oleskiej szkole udało się zdobyć trzecie miejsce w finale konkursu, podczas którego uczniowie przedstawili prezentację pt.:„Robotyzacja a lgistyka”, a jedna z oleskich uczennic zajęła pierwsze miejsce za indywidualny test.


*- Informacja i zdjęcia: ZSEiO Olesno.

Podziel się