Przyłącze gazowe – jak podłączyć budynek do sieci gazowej?

Przyłącze gazowe – jak podłączyć budynek do sieci gazowej?

Gaz ziemny, ze względu na swoje właściwości, jest jednym z najczęściej stosowanych paliw do ogrzewania obiektów budowlanych. Aby jednak można było korzystać z gazu ziemnego, budynek musi posiadać odpowiednie przyłącze do sieci gazowej. Cała procedura wykonania przyłącza gazowego wymaga jednak odpowiednich pozwoleń, projektu oraz wykonania. Same formalności zazwyczaj trwają kilka tygodni, kolejne potrzebne są na wykonanie całej instalacji. Poniżej przedstawiono kolejne kroki, jakie należy podjąć, aby rozpocząć proces podłączenia budynku do sieci gazowej.

Przyłącze gazowe – etapy realizacji

Oprócz czysto technicznego wykonania całego połączenia budynku do sieci gazowej, potrzebny jest dystrybutor, czyli operator. To właśnie do niego w pierwszej kolejności powinna się zgłosić osoba chcąca rozpocząć pracę nad przyłączem gazowym. Należy również znaleźć odpowiedniego wykonawcę wewnętrznej instalacji gazowej, aby cały proces przyłączenia przebiegł sprawnie i bez zakłóceń. Cała procedura, krok po kroku, obejmuje następujące etapy:

  • weryfikacja wniosku przez operatora, przeanalizowanie możliwości technicznych wykonania przyłącza gazowego oraz wydanie decyzji,
  • jeśli decyzja jest pozytywna, należy podpisać odpowiednią umowę z operatorem, uzyskać wszelkie pozwolenia i zaświadczenia,
  • sporządzenie projektu instalacji gazowej i przyłącza gazowego,
  • wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej, na podstawie wcześniej sporządzonego projektu,
  • po zakończeniu prac wykonawczych i instalacyjnych następuje próba szczelności oraz montaż gazomierza.

Przyłącze gazowe – jak sporządzić projekt?

Projekt jest podstawowym elementem całego procesu i bez niego przyłącze gazowe z pewnością nie powstanie. Wykonanie projektu należy zlecić osobie do tego uprawnionej, czyli posiadającej odpowiednie uprawnienia do projektowania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji gazowych. Taką osobę polecić może operator lub w niektórych przypadkach właśnie operator za określoną opłatą przejmuje czynności związane z wykonaniem projektu i wszelkimi pozostałymi formalnościami. Ostatecznie to właśnie operator musi zatwierdzić projekt instalacji. Koszt wykonania takiego projektu oscyluje w granicach od 1000 do 2000 zł.

Przyłącze gazowe – ile trwa proces podłączenia do sieci gazowej?

Czas trwania projektu zależy od wielu indywidualnych czynników oraz podejścia samego operatora, co oczywiście może się różnić, chociażby ze względu na miejscowości i pracę danego oddziału. Operator ma 21 dni na wydanie decyzji odnośnie złożonego wniosku, jednak może zrobić to szybciej. Następnie pozostaje czas potrzebny na wykonanie projektu oraz jego realizację. Średnio przyjmuje się, że wykonanie przyłącza gazowego, wraz ze złożeniem wniosku, wykonaniem projektu i dopełnieniem wszystkich innych formalności trwa około 4 miesięcy.

Ze względu na dość długi czas realizacji warto rozpocząć prace odpowiednio wcześniej, najlepiej w miesiącach wiosennych lub letnich, aby zdążyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Należy również odpowiednio przygotować się pod względem niezbędnych formalności, aby do minimum skrócić czas realizacji przyłącza.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się