Duży park w Oleśnie ma otrzymać nowe życie

Duży park w Oleśnie ma otrzymać nowe życie

Duży park miejski w Oleśnie ma zyskać nowe oblicze. Pojawi się wiele nowych zasadzeń, ale przebudowana będzie również tak zwana mała architektura.

Przebudowa ma stworzyć centrum ochrony różnorodności biologicznej. Umowę na realizację inwestycji podpisano już w 2018 roku, ale teraz ma zostać zrealizowana.

W ramach niej usunięte mają zostać inwazyjne gatunki roślin, a w ich miejscu powstanie wiele nowych nasadzeń. Zainstalowane będą domki i budki dla ptaków, nietoperzy czy owadów, wykonana ma zostać również ścieżka edukacyjna. Oprócz tego powstaną nowe nawierzchnie i elementy małej architektury.

Partnerem wykonania inwestycji jest oleskie nadleśnictwo.

Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, „Ochrona różnorodności biologicznej”. Wartość całkowita projektu wynosi 1.691.604,38 zł, a wartość dofinansowania 1.272.409,21 zł.

Podziel się