Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki oraz na stronie internetowej www.rudniki.pl wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży – załącznik Nr 1 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.79.2020 z dnia 04.08.2020 r.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

Podziel się