Komunikat Burmistrza Olesna

Komunikat Burmistrza Olesna

KOMUNIKAT

Burmistrza Olesna

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713)

zawiadamiam,

że Zarządzenie Burmistrza Olesna nr 93.2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego usytuowanych w Oleśnie: przy ulicy Pieloka (od strony Rynku Miejskiego) oraz przy skrzyżowaniu ulic Pieloka i Dworcowej, a także zamieszczone na stronie internetowej www.bip.olesno.pl.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

Podziel się