Oleski stadion z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Oleski stadion z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Oleski stadion, dokładnie dwa lata po oficjalnym otwarciu po przebudowie, uzyskał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dzięki temu na oleskim obiekcie mogą być rozgrywane zawody lekkoatletyczne, a zawodnicy w nich startujący mogą uzyskać klasy sportowe.

Od 7 października stadion ma świadectwo PZLA (kat. V B ), co potwierdza, że parametry urządzeń znajdujących się na terenie stadionu spełniają wszystkie wymagania World Athletics i PZLA.

Na stadionie w Oleśnie mogą być rozgrywane konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok i rzut oszczepem, w których uzyskiwane wyniki będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom I klasy sportowej oraz mogą być rozgrywane konkurencje pchnięcia kulą, rzut dyskiem i rzut młotem, w których wyniki uzyskiwane będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określonej klasy sportowej z mistrzowską międzynarodową włącznie, jedynie po spełnieniu ogólnych wymagań dotyczących rangi zawodów (między innymi przez zapewnienie odpowiedniej obsady sędziowskiej, właściwych systemów pomiaru czasu i długości oraz stosownego sprzętu zawodniczego…) – można przeczytać w oficjalnym komunikacie PZLA.

Świadectwo jest ważne do czasu jakiejkolwiek przebudowy któregokolwiek z zainstalowanych na obiekcie urządzeń, zmiany w przepisach World Athletics lub zmiany wymagań Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dot. parametrów tych urządzeń, wymiany bądź modernizacji nawierzchni, nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku.

Podziel się