• Home »
  • Informacje »
  • Terminy zakończenia budowy obwodnic Olesna oraz Praszki i Gorzowa Śląskiego przesunięte na 2023 rok

Terminy zakończenia budowy obwodnic Olesna oraz Praszki i Gorzowa Śląskiego przesunięte na 2023 rok

Terminy zakończenia budowy obwodnic Olesna oraz Praszki i Gorzowa Śląskiego przesunięte na 2023 rok

Powiat oleski już pod koniec 2022 roku miał mieć ukończone dwie nowe obwodnice – Olesna oraz Praszki i Gorzowa Śląskiego. Termin zakończenia obu inwestycji został jednak przesunięty na drugi kwartał 2023 roku.

– Dla obu tych zadań aneksowano termin zakończenia inwestycji ze względu na dłuższy od pierwotnych założeń etap prac przygotowawczych w zakresie decyzji i uzgodnień niezbędnych dla realizacji tych zadań. Sam etap realizacji przebiega zgodnie z harmonogramem – mówi Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA. – Od 15 grudnia do 15 marca na kontraktach realizowanych przez GDDKiA trwa kontraktowa przerwa zimowa, jednak wykonawcy realizują prace w reżimie technologicznym z uwzględnieniem warunków pogodowych, m.in. prace brukarskie oraz przy obiektach mostowych.

Obwodnica Olesna

Obwodnica Olesna będzie częścią drogi ekspresowej S11 z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 25 kilometrów.

Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarki w ramach tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica. Docelowo, obwodnica Olesna zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami drogi ekspresowej. Natomiast dla odcinka od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna uzyskano już decyzję środowiskową.

Inwestycja przewiduje także budowę 24 obiektów mostowych, węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Wśród zaprojektowanych obiektów mostowych największe z nich to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry-Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 m oraz 126 m.

– Aktualne zaawansowanie dla tej inwestycji wynosi 36 proc. Do przerwy zimowej wykonawca realizował roboty ziemne w zakresie realizacji wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża w ciągu trasy głównej oraz dróg poprzecznych. Prowadzone są również prace w zakresie układania warstw konstrukcyjnych jezdni. W październiku wykonawca rozpoczął prace przy układaniu warstwy bitumicznej na początkowym odcinku przyszłej obwodnicy (podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca). Rozpoczęto prace na wszystkich 24 obiektach – analizuje Agata Andruszewska. – Od czerwca 2021 roku prowadzone są również prace przy budowie węzła Olesno, tj. skrzyżowania drogi ekspresowej z DW487. W ramach tego węzła budowany jest również wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej. Zaawansowanie przy budowie tego obiektu jest na poziomie około 70 proc. Widoczny jest już zarys ronda, które będzie docelowo elementem budowanego węzła, gdzie kolejno zaplanowano prace bitumiczne i brukarskie.


 Obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego

Początek przebiegu obwodnicy, która będzie miała niecałe 13 kilometrów, będzie zlokalizowany w ciągu istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie ominie Gorzów Śląski od strony zachodniej oraz Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z drogą krajową nr 45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Droga będzie jednojezdniowa z dopuszczalną prędkością 90 km/h.

Inwestycja przewiduje budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym obiekty mostowe nad rzeką Prosną i Wyderką, trzy wiadukty nad budowaną obwodnicą oraz pięć obiektów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy.

W ramach inwestycji zaprojektowano także cztery skrzyżowania w formie ronda w ciągu obwodnicy. Powstaną one na jej początku i końcu oraz na przecięciu z obecnym przebiegiem dróg krajowych nr 42 i 45.

– Aktualne zaawansowanie dla tej inwestycji wynosi ok. 50 procent – mówi rzecznik GDDKiA Opole. – W zakresie trasy głównej wykonawca do rozpoczęcia przerwy zimowej realizował prace związane z budową wykopów i nasypów oraz rozpoczął profilowanie skarp. Na znacznym odcinku przyszłej trasy położono już podbudowę zasadniczą z kruszywa. Na 30 proc. odcinka trasy głównej położona została warstwa podbudowy bitumicznej oraz warstwa wiążąca. Prowadzone są prace przy budowie rond, gdzie największe zaawansowanie jest widoczne przy rondzie w okolicach miejscowości Kowale. Prowadzone są roboty na wszystkich dziesięciu obiektach mostowych oraz budowane są przepusty.

O postępach prac, przy dwóch największych inwestycjach w powiecie od wielu lat, będziemy informować na bieżąco.

Damian Pietruska

Podziel się