Odszedł Jan Jaskulski, radny i wieloletni skarbnik gminy Olesno

Odszedł Jan Jaskulski, radny i wieloletni skarbnik gminy Olesno

W niedzielę 8 maja w wieku 71 lat zmarł Jan Jaskulski, były wieloletni skarbnik gminy Olesno i obecny radny Rady Miejskiej w Oleśnie.

Pochodził ze Sternalic, gdzie ukończył szkołę podstawową. Był absolwentem Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie oraz Akademii Rolniczej na kierunku ekonomika rolnictwa oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego we Wrocławiu.

Pracę zawodową rozpoczął w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Pawłowicach. Od 1977 roku przez ponad 13 lat pełnił funkcję naczelnika gminy w Radłowie. Swoje wykształcenie finansowe pogłębiał w pracy w Narodowym Banku Polskim, następnie w Banku Śląskim.

Od 1987 roku mieszkał w Oleśnie. W 1997 r. został powołany przez Radę Miejską w Oleśnie na stanowisko skarbnika gminy, a funkcję tę pełnił przez następne 20 lat! Społecznie udzielał się w różnych oleskich organizacjach.

Był radnym Rady Miejskiej w Oleśnie obecnej kadencji.

W 2018 roku został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”.

Podziel się