• Home »
  • Informacje »
  • Aby uzyskać żłobkowe z wyrównaniem, wniosek trzeba złożyć do końca maja

Aby uzyskać żłobkowe z wyrównaniem, wniosek trzeba złożyć do końca maja

Aby uzyskać żłobkowe z wyrównaniem, wniosek trzeba złożyć do końca maja

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze żłobkowego z wyrównaniem od stycznia 2022 r. powinni złożyć wniosek do końca maja.

W ramach nowego programu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ZUS przelał już ponad 86 mln złotych.

– Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie tego rejestru ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS podkreśla, że dofinansowanie można uzyskać za miesiące przed 1. kwietnia, czyli zanim pojawiła się opcja składania wniosków o to świadczenie. Oczywiście będzie to zasadne wówczas, gdy dziecko faktycznie uczęszczało do żłobka. Warunkiem jest zgłoszenie wniosku do ZUS do końca maja 2022 r. Wtedy ZUS przekaże dofinansowanie placówce za miesiące przypadające po 31 grudnia 2021 r.

Po 31 maja 2022 r. można ubiegać się o dofinansowanie żłobkowe jedynie na bieżąco. Oznacza to, że wniosek złożony po 31 maja 2022 r. będzie skutkować przyznaniem dofinansowania od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, w takiej sytuacji dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce.

O kwocie środków przekazanej przez ZUS na rachunek placówki poinformujemy rodziców poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.

Ważne jest, aby placówki uzupełniły za wszystkie właściwe miesiące odpowiednie dane, które potrzebne są, aby automatycznie przyznać dofinansowanie. Brak wypełnienia w rejestrze żłobków wymaganych danych i nieścisłości w danych mogą spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych przypadkach wręcz uniemożliwić ich wypłatę.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 35 miesiąca życia dziecka – za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce.

Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia dziecka w placówce. Co miesiąc ZUS wypłaci więc kwotę faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu wprowadzoną w rejestrze żłobków przez pracownika placówki, nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 zł.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się