Nie przegap tego terminu. ZUS przypomina o wyprawce szkolnej

Nie przegap tego terminu. ZUS przypomina o wyprawce szkolnej

Jeszcze tylko do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie 300 plus. Do tej pory na konta rodziców i opiekunów z powiatu oleskiego wpłynęło z programu „Dobry Start” 1,89 mln złotych. Dzięki temu, do tej pory tornistry mogło wyposażyć 6,3 tysięcy uczących się dzieci.

Koniec listopada

W całym kraju w ramach programu „Dobry Start” ZUS wypłacił już blisko 1,3 mld zł na wyprawki szkolne dla 4,2 mln uczniów. Kolejne wpływające wnioski są na bieżąco weryfikowane, a pieniądze przekazywane na rachunki bankowe wnioskujących. Do 3 października mieszkańcy województwa złożyli wnioski obejmujące prawie 102 tysięcy uczniów.

W powiecie oleskim wypłacono już 6300 świadczeń, w kwocie 1 890 000 złotych.

– Rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży przypominamy, że wnioski o wyprawkę szkolną można przesyłać wyłącznie elektronicznie, między innymi przez profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Termin mija 30 listopada. Później złożenie wniosku o 300 złotych na wyposażenie ucznia w przybory szkolne nie będzie możliwe – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Za te pieniądze można kupić np. podręczniki, zeszyty lub inne akcesoria potrzebne dziecku do szkoły i nauki. Świadczenie można dostać na każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – na dziecko do 24 lat, które uczy się w szkole.

Kiedy ZUS wypłaci

Osoby, które złożyły poprawnie wniosek do końca sierpnia miały gwarancję, że pieniądze trafią na ich konto bankowe do końca września. W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku lub listopadzie, ZUS ma dwa miesiące by zasilić rachunki wnioskujących. ZUS wypłaci świadczenie wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku.

ZUS przypomina też kto ma możliwość starania się o środki z programu „Dobry Start”:

Wniosek o świadczenie dobry start możesz złożyć, jeśli jesteś:

  • rodzicem,
  • opiekunem faktycznym dziecka, czyli osobą, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekunem prawnym dziecka – osobą, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
  • osobą sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem, tzn. rodziną zastępczą, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osobą ucząca się, czyli pełnoletnim uczniem, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,
  •  osobą usamodzielnianą, czyli osobą, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

*- Informacja: ZUS.

Podziel się