Strażackie podsumowanie 2022 roku

Strażackie podsumowanie 2022 roku

W środę 14 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnie. Była to okazja do podsumowania działalności w 2022 roku.

Na terenie powiatu oleskiego w siedmiu gminach działalność prowadzą 64 jednostki OSP, z czego 20 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ogółem w strukturach OSP zrzeszonych jest ponad 2 500 druhów.

Ponadto w powiecie oleskim działa 14 drużyn kobiecych oraz 42 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnie jest dh Roland Fabianek. Posiedzenie prowadził wiceprzewodniczący Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu dh Sylwester Lewicki.


*- Informacja i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

4b04609a-57ff-46a2-8d57-418ebeeebfca

Podziel się