• Home »
  • Informacje »
  • Tak poradziły sobie nasze szkoły w nowym rankingu “Perspektywy”. Jedna z nich na 49. miejscu w kraju

Tak poradziły sobie nasze szkoły w nowym rankingu “Perspektywy”. Jedna z nich na 49. miejscu w kraju

Tak poradziły sobie nasze szkoły w nowym rankingu “Perspektywy”. Jedna z nich na 49. miejscu w kraju

Sprawdziliśmy, jak sklasyfikowane zostały szkoły ponadpodstawowe powiatu oleskiego w najnowszym rankingu miesięcznika “Perspektyw”. Najlepiej wypadło Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie.

– Głównymi adresatami rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum – szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu – piszą autorzy rankingu.

Licea

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.

Oto jak wypadły licea powiatu oleskiego w rankingu województwa opolskiego: (31 placówek sklasyfikowanych):

7.  I LO im. Lotników Polskich – Olesno – 347 miejsce w kraju

10.  I LO im. Powstańców Śląskich – Praszka – 452 miejsce w kraju


Technika

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Oto jak wypadły technika powiatu oleskiego w rankingu województwa opolskiego: (34 placówek sklasyfikowanych):

4. Technikum nr 2 (ZSEiO im. M. Kopernika) – Olesno – 49 miejsce w kraju

6. Technikum – Dobrodzień – 163 miejsce w kraju

21. Technikum nr 1 im. Józefa Lompy – Olesno – 500+ miejsce w kraju

23. Technikum (ZSP nr 1) – Praszka – 500+ miejsce w kraju.


Podziel się