Ukończyli szkolenie podstawowe strażaka ratownika

Ukończyli szkolenie podstawowe strażaka ratownika

37 druhów ukończyło szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu oleskiego.

Szkolenie rozpoczęło się 25 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, a zakończone zostało w niedzielę 2 kwietnia.

– Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do uczestniczenia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wypracowanie nawyków przestrzegania zasad BHP, umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym podczas prowadzonych działań oraz umiejętności pracy w zespole – informuje KP PSP Olesno.

Szkolenie ukończyło 37 druhów, którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny oraz zaliczyli test w komorze dymowej. W ramach kursu podstawowego druhowie uzyskali również:

  • uprawnienia z zakresu obsługi sieci radiowych UKF PSP,
  • przeszkolenie okresowe z zakresu BHP,
  • przeszkolenie z zakresu współdziałania z LPR.

*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się