Oleskie szkoły z miasteczkami rowerowymi i symulatorami rowerów

Oleskie szkoły z miasteczkami rowerowymi i symulatorami rowerów

Szkoły z gminy Olesno zostały wzbogacone o mobilne miasteczka rowerowe i symulatory rowerów. Dzieci będą mogły poznać zasady poruszania się w ruchu drogowym w bezpiecznych warunkach.

W ramach projektu zakupiono m.in. 4 duże mobilne miasteczka rowerowe dla PSP nr 1 w Oleśnie, PSP nr 2 w Oleśnie, PSP w Borkach Wielkich i PSP w Bodzanowicach, 4 zestawy miasteczek ruchu drogowego edukacji wczesnoszkolnej dla PSP w Wachowie, PSP w Sowczycach, PSP nr 3 w Oleśnie i PSP w Wojciechowie oraz 3 zestawy symulatorów rowerów dla PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3 w Oleśnie.

Symulator szkoleniowy roweru jest urządzeniem umożliwiającym bezstresową naukę kierowania rowerem w ruchu drogowym, naukę podejmowania decyzji podczas kierowania rowerem, naukę zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz naukę zachowania na drodze w niekorzystnych warunkach (np. mgła, noc, deszcz, śnieg).  Symulator kontroluje takie zachowania ucznia jak: zatrzymanie się na STOPie, zachowanie wobec sygnalizacji świetlnej, pieszych i innych użytkowników.

Sprzęt edukacyjny został zakupiony w ramach jednego z zadań projektu pn. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej Ten-t i Transportu Multimedialnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci ten-t.


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się