„Czternastka” już we wrześniu. Ile wyniesie?

„Czternastka” już we wrześniu. Ile wyniesie?

Już we wrześniu pieniądze z tytułu czternastej emerytury zasilą portfele opolskich emerytów i rencistów. „Czternastka” będzie wypłacona przez ZUS z urzędu, co znaczy, że seniorzy nie będą musieli składać o nią wniosków.

Na początku tygodnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, które określa jego wysokość oraz termin wypłaty. W tym roku czternasta emerytura wyniesie 2650 zł brutto, a będzie wypłacana we wrześniu.

Pieniądze zasilą budżety domowe osób, którzy będą mieli prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS na ostatni dzień sierpnia. Będzie można otrzymać jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota dodatkowego świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby uprawnionych. Bonusowej emerytury nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

W 2022 r. czternastą emeryturę otrzymało ponad 235 tys. osób obsługiwanych przez opolski ZUS. Kwota wypłacona z tego tytułu przekroczyła wówczas 285 milionów złotych

– Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których świadczenie główne czyli emerytura lub renta, nie przekracza 2900 złotych brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Warto pamiętać, że aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 złotych. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 złotych – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W najbliższych dniach ZUS rozpocznie wypłatę świadczenia. Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu przez ZUS i inne organy rentowe. To znaczy, że aby otrzymać kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, nie trzeba składać wniosku o to świadczenie. Zostanie ono przekazane w ten sam sposób i w tym samym terminie, co pobierana emerytura lub renta.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych czy administracyjnych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z pomocy społecznej czy świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne ze wszystkich organów rentowych otrzyma w tym roku około 8,8 mln emerytów i rencistów, z tego 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości. W przypadku blisko 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. W skali kraju wydatki na gratyfikację w postaci 14-stej emerytury wyniosą w tym roku 20,7 mld zł.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się