Ruch wahadłowy przy rozbudowie drogi krajowej w Sołtysach

Ruch wahadłowy przy rozbudowie drogi krajowej w Sołtysach

Do grudnia br. będzie obowiązywać ruch wahadłowy na odcinku 500 metrów drogi krajowej nr 45, na wysokości miejscowości Sołtysy. Zmiana związana jest z dobiegającymi końca pracami przy rozbudowie blisko 7-kilometrowego fragmentu drogi krajowej nr 45. Konkretnie mówimy o drodze od końca nowej obwodnicy Praszki do granicy województwa opolskiego.

Zakres zrealizowanych prac

Poza trwającymi robotami na odcinku w m. Sołtysy, zakończono już prace związane z poszerzeniem jezdni, budową drogi pieszo-rowerowej oraz przebudową chodników. Przebudowano zatoki autobusowe oraz przepusty drogowe. Rozbudowano skrzyżowania o dodatkowe lewoskręty: na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1910 O w kierunku do Ożarowa, a także z drogą gminną nr 100922 O w kierunku na Dalachów, gdzie nastąpiła korekta geometrii łuku drogi.

Jakie prace przed nami

Na ostatnim 500 m odcinku w m. Sołtysy prowadzone są roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni. Powstanie także ostatni fragment ciągu pieszo-rowerowego oraz dwie zatoki autobusowe. Projektowane przejście dla pieszych zostanie wyposażone w wyspę azylu. Odcinek zostanie oświetlony.

Apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do istniejących warunków na tym odcinku. Prosimy także o stosowanie się do obowiązującego oznakowania oraz komunikatów osób kierujących ruchem, ponieważ jest to plac budowy.

Wykonawcą zadania jest firma ADAC LEWAR z umową na kwotę 30 699 322, 99 zł.  Zakończenie prac przy rozbudowie zaplanowano w IV kw. br.


*- Informacja i zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się