• Home »
  • Informacje »
  • Rozbudowa drogi krajowej pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Część trasy Olesno-Opole

Rozbudowa drogi krajowej pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Część trasy Olesno-Opole

Rozbudowa drogi krajowej pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Część trasy Olesno-Opole

Wkrótce nastąpi przekazanie placu budowy i wykonawca przystąpi do prac przygotowawczych dla rozbudowy 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami.

Wykonawcą zadania za kwotę nieco ponad 105 mln zł jest firm Mota–Engil. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2025.

Zakres zadania

Kluczowym elementem tego zadania będzie wzmocnienie, a odcinkowo wymiana, istniejącej konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem jej do nośności 11,5 t/oś. Poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę czterech rond na istniejących skrzyżowaniach – z DW461 w Jełowej, z ul. Wolności w Jełowej, DW463 w Bierdzanach oraz z DW494 w kierunku Olesna.

Ponadto wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe oraz dodatkowe jezdnie w celu obsługi przyległego terenu. Rozbudowany odcinek zostanie wyposażony w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenie drogowe. Zadanie przewiduje także budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę przepustów.

Korzyści wynikające z rozbudowy

Poprzez poszerzenie pasów ruchu, ale także korektę łuków poziomych i pionowych poprawimy bezpieczeństwo kierowców podróżujących DK45. Z kolei poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli rowerzystów i pieszych osiągniemy poprzez budowę ciągu pieszo–rowerowego i dodatkowej jezdni przyległego terenu na całej długości tego odcinka. Realizacja zadania wpłynie także na poprawę komfortu jazdy kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości na tej trasie.


*- Informacja i zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się