Konferencja, która miała pomóc w wyborze drogi zawodowej

Konferencja, która miała pomóc w wyborze drogi zawodowej

We wtorek 17 października w ramach Opolskiego Tygodnia Kariery, w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, odbyła się konferencja „Talent i praca – to się opłaca!”. Organizatorami konferencji byli: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie i Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie.

Konferencja adresowana była przede wszystkim do młodzieży klas ósmych, a jej główną ideą było wsparcie młodzieży kończącej szkołę podstawową w procesie podejmowania decyzji o wyborze przyszłej drogi zawodowej, w tym rodzaju i profilu szkoły ponadpodstawowej.

Program konferencji obejmował prezentacje zaproszonych osób, które dzięki połączeniu talentu i pracy osiągnęły sukces zawodowy lub sukces w biznesie. Zaproszenie na konferencje przyjęli: Tomasz Jurczyk, Anita Kaliciak-Stampska, Andrzej Wachowski, Maksymilian Dobosz i Remigiusz Wachowski. Prelegenci w ciekawy sposób opowiadali o własnej drodze do sukcesu, nawiązując tym samym do tematu spotkania.

W konferencji oprócz młodzieży uczestniczyli także dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkolni doradcy zawodowi, doradcy zawodowi OHP, kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.


*- Informacja i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Podziel się