Ostatni miesiąc z Dobrym Startem. Ważny termin dla rodziców

Ostatni miesiąc z Dobrym Startem. Ważny termin dla rodziców

Jeszcze przez miesiąc rodzice i opiekunowie będą mieli szansę na wysłanie wniosku o 300 zł z programu Dobry Start. O pieniądze dla uczących się dzieci można się starać do końca listopada.

Rodzice i opiekunowie od lipca mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024. O 300 zł na jedno dziecko można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, a ZUS przekaże świadczenie tylko na rachunek bankowy.

Opolski ZUS apeluje do rodziców przeciągających moment złożenia wniosku, by nie przegapili ostatecznego terminu czyli 30 listopada.

– Im prędzej wpłynie do ZUS prawidłowo wypełniony wniosek, tym szybciej przelejemy pieniądze na rachunek bankowy. Mamy na to dwa miesiące, choć jeśli wniosek nie zawiera błędów w postaci niepełnego numeru konta bądź danych ucznia, to pieniądze zwykle przekazujemy na bieżąco. Po 30 listopada nie będzie opcji, by wnioskować o wsparcie finansowe w ramach wyprawki szkolnej – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Do połowy października opolski ZUS zanotował niemal 72 tys. wniosków o wypłatę tego jednorazowego świadczenia, a wartość przelewów na konta bankowe w regionie to niemal 29,7 mln zł.

W ramach programu Dobry Start rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Wniosek o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko drogą elektroniczną – za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Wniosek o świadczenie dobry start możesz złożyć, jeśli jesteś:

  • rodzicem,
  • opiekunem faktycznym dziecka, czyli osobą, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekunem prawnym dziecka – osobą, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
  •  osobą sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem, tzn. rodziną zastępczą, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osobą ucząca się, czyli pełnoletnim uczniem, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,
  •  osobą usamodzielnianą, czyli osobą, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

*- Informacja: ZUS.

Podziel się